Bloc de Dret (s) dels Consumidors

La compravenda de vivenda en construcció: facultat de resoldre el contracte

14/02/2024

La compravenda de vivenda en construcció: facultat de resoldre el contracte

Per Mateu Joan Gómez Els compradors d'habitatge en construcció tenen reconeguts un catàleg de drets irrenunciables que els permeten salvaguardar els seus interessos econòmics, recuperant la inversió efectuada en el futur habitatge, així com desvincular-se del contracte per incompliment de l'obligació de lliurament de garanties i/o per la falta de Llicència de Primera Ocupació.

07/02/2024

Podem exercir el dret de devolució a la compra d'un matalàs del qual hem retirat el precinte?

Què diu el dret europeu sobre la devolució d'aquests productes i com protegeix els consumidors? Ho analitza l'autora en aquest article arran d'una sentència recent.

31/01/2024

Quin és el termini per recuperar les despeses hipotecaries?

Per Óscar Molinuevo
L'autor analitza la sentència recent del TJUE del 25 de gener, que aporta nous terminis per reclamar les despeses hipotecaries, quins són els drets dels clients i quins passos seguir.

29/11/2023

La responsabilitat civil per productes defectuosos

Per Cristina Vallejo
L'autora analitza la responsabilitat civil per productes defectuosos i l'abast de l'empresa fabricant del producte.

15/11/2023

De nou sobre els préstecs al consum i la Llei d'usura

Per Jesús Sánchez García
Les sentències dictades pel Suprem de 15 de febrer -442/2023- i de 28 de febrer -786/2023- han resolt definitivament la qüestió sobre quin és el diferencial que cal aplicar per considerar un interès notablement superior al normal dels diners en un crèdit revolving, tant respecte dels contractes formalitzats amb anterioritat a l'any 2010, com respecte dels contractes formalitzats amb posterioritat a aquesta data, cosa que genera, segons l'autor, una seguretat jurídica important.

18/10/2023

La utilitat de l'institut processal de les diligències preliminars

Per Mateu Joan Gómez
L'autor assenyala la importància de les diligències preliminars, tràmit preparatori d'un procediment posterior, a partir del qual qui es plantegi interposar una demanda pot sol·licitar l'auxili dels òrgans judicials per obtenir informació determinada. I analitza la problemàtica pràctica que, de vegades, se succeeix al voltant de la competència judicial.

11/10/2023

Les costes s'han d'imposar a l'entitat bancària en els casos de sobreseïment de l'execució si s'aprecia la nul·litat de clàusules abusives?

Per Cristina Vallejo
L'autora analitza l'abast de la sentència recent del Tribunal Constitucional relativa a les costes judicials.

27/09/2023

Les excepcions processals de litispendència i cosa jutjada en un procediment dexecució de títol no judicial

Per Jesús Sánchez García
En aquest article l'autor fa una anàlisi de la recent sentència de la sala 1a del Tribunal Supremo, de 4 de setembre, referent a la cosa jutjada en un procediment d'execució de títol no judicial.

26/07/2023

La manca de cooperació del banc destinatari d'una transferència errònia pot generar responsabilitat extracontractual davant l'ordenant

Per Mateu Joan Gómez
L'autor analitza una sentència en què s'incompleix amb el deure diligència per part de l'entitat financera del beneficiari d'una transferència erràtica, fent-la responsable del perjudici patit per l'ordenant.

20/07/2023

Abusivitat de l'IRPH, nul·litat d'acord amb la STJUE de 15 de juliol de 2023?

Per Cristina Vallejo
L'autora examina la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 15 de juliol del 2023, que brinda seguretat jurídica a més d'un milió d'afectats que es trobaven en una situació d'incertesa per aquesta clàusula abusiva.

07/06/2023

EL Tribunal Supremo reafirma la doctrina sobre la comissió d'obertura

Per Mateu Joan Gómez
El Tribunal Supremo va dictar sentència sobre la comissió d'obertura dels préstecs hipotecaris i va establir els paràmetres de l'abusivitat d'acord amb la doctrina del TJUE. L'autor n'analitza les conseqüències.

1 de 15