logo aca

Sobre la Transparència

Ets al Transparència de l' Consejo General de la Abogacía Española.

D'acord amb el que preveu l' article 5 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el Consejo General de la Abogacía Española publiquem de manera periòdica i actualitzada la informació el coneixement sigui rellevant per a garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i control de l'actuació pública.

A aquesta informació se li apliquen els límits continguts en l' article 15 de la Llei 19/2013, els derivats de la protecció de dades de caràcter personal. D'acord amb això, la informació que conté dades especialment protegides, es fa pública prèvia dissociació dels mateixos.

Podeu accedir aquí a l'informe d'avaluació del Consell de Transparència i Bon Govern de l'any 2021.

 

 

 

 

Darrera actualització: 25