visita virtual

Recorre les dependències de l' Consejo General de la Abogacía Española i coneix la seva missió, valors, funcions i serveis

El Consejo General de l'ABOGACÍA ESPAÑOLA és l'òrgan representatiu, coordinador i executiu superior dels 83 Col·legis de l'Advocacia d'Espanya i entre les seves missions fonamentals està l'ordenació de l'exercici professional dels advocats i advocades, vetllar pel prestigi de la professió, exigir als col·legis de l'Advocacia i als seus membres el compliment dels deures professionals i deontològics i treballar per assolir una Justícia més àgil, moderna i eficaç.