Prevenció Blanqueig Capitals

Sobre l'Òrgan de Prevenció de Blanqueig de l'Advocacia (OPBA)”.

L'Òrgan de Prevenció de Blanqueig de l'Advocacia (OPBA) del Consejo General de l'Advocacia ha redactat una sèrie de mesures i recomanacions, per tal de facilitar, en la mesura del possible, als qui exerceixen l'Advocacia, el compliment de la Llei 10/2010, de 28 d'Abril, de Prevenció de l'Blanqueig de capitals i del Finançament de Terrorisme, i un catàleg d'operacions que poden ser sospitoses de blanqueig de capitals, i que, per les seves especials característiques, han de ser objecte d'un examen especial i acurat.

Igualment, s'ha preparat una llista de preguntes més freqüents amb les seves possibles respostes per facilitar la solució dels dubtes que es puguin plantejar als subjectes obligats, i uns models de documents que en la pràctica poden ajudar a l'acompliment de les obligacions legals. Finalment i dins de la funció dels col·legis d'advocats i el Consejo General de l'ABOGACÍA ESPAÑOLA d'orientar i resoldre dubtes sobre aquesta matèria a qui exerceixen l'Advocacia, aquest últim, a través d'aquesta comissió especial, posa a disposició dels advocats un correu electrònic on podran fer les seves consultes: consultessobrepbc@abogacia.es

veure Informes

senyal de stop
blanqueig

Bloc de Prevenció Blanqueig Capitals

Accedir a el blog