Òrgan de Prevenció de Blanqueig de l'Advocacia (OPBA)

PRESIDENT:

Jesús Pellón Fernández-Fontecha

VICEPRESIDENT

Jose Antonio González Quintana

SECRETARI

 

VOCALS

 • Juan Font Servera
 • Rafael Gil March
 • Carlos Echavarri Paniagua
 • Jordi Pina Massachs
 • Pascual Valent Aparicio
 • Andreu de Diego Martínez
 • Manuel Vélez Fraga
 • Àngel Morenilla Zamora
 • Nestor Aparicio Santiago
 • Ramon Artime Cot
 • Gerardo López Sánchez-Sarachaga
 • José A. Sánchez Pérez
 • Emilio Vega Ruiz
 • David Díez Revilla
 • Javier Alonso Sancho
 • Carmen Pérez Andujar
 • Sílvia d'Andrés Pérez
 • Adriana de Buerba Pando
 • Vanesa Fernández Lledó
 • José Ramón Martínez Jiménez
 • Santiago Milans del l'Bosch
 • Sergio Salcines Gasquet
 • Luis Rubí Blanc
 • Mabel Zapata Cirugeda Espinosa
 • Rafael Cantero Castell
 • Antonio Luis García-Aigua Agüega
 • Maria Agustina García Suárez
 • Maria Encarnació Orduna Pardo
 • Juan Antonio Rodríguez Rodríguez
 • Miraculosa Pacheco Pérez
 • Javier Gutiérrez Martín
 • Ángela Coquillat Vicente
 • Jaume Aneiros Pereida
 • Cristina Llop Velasco
 • Antonio García Trasobares
 • José Seoane Pernas
 • Carlos Chamorro Gámez

FUNCIONS I COMPETÈNCIES

El seguiment, estudi, informe i proposta de les qüestions relacionades amb la prevenció de l'blanqueig de capitals i el finançament de l'terrorisme.

ESDEVENIMENTS I CONGRESSOS SOBRE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS

Guia per a l'aplicació de l'enfocament basat en el risc per a les professions d'l'àmbit jurídic

Manual de Prevenció Blanqueig de Capitals
Llista de preguntes
Full d'encàrrec professional
Informe d'avaluació de risc (2017)
Infraccions i sancions (2017)

Recomanacions professionals per a la prevenció de l'Blanqueig de Capitals i del Finançament de l'Terrorisme - Consejo General de la Abogacía Española

DOCUMENTACIÓ SOBRE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS (ORDRE CRONOLÒGIC)

Juliol 2019. AMPLIACIÓ informe sobre L'OBLIGACIÓ D'INSCRIPCIÓ DELS PROFESSIONALS QUE DONEN ELS SERVEIS RELACIONATS EN LA LLETRA "O" DEL ARTICLE 2.1 DE LA LLEI 10/2010 DE 28 D'ABRIL.

Junio 2019. INFORME SOBRE L'OBLIGACIÓ D'INSCRIPCIÓ DELS PROFESSIONALS QUE DONEN ELS SERVEIS RELACIONATS EN LA LLETRA "O" DEL ARTICLE 2.1 DE LA LLEI 10/2010 DE 28 D'ABRIL. Aprovat pel Ple de l' Consejo General de la Abogacía Española celebrat el dia 7 de juny de el 2019.

Octubre 2018. DIRECTIVA (UE) 2018/1673 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 d'octubre de 2018 relativa a la lluita contra el blanqueig de capitals mitjançant el Dret penal.

Agost 2018. Reial decret llei 11/2018, De 31 d'agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció de l'blanqueig de capitals i requisits d'entrada i residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de l'procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Juliol 2017. DIRECTIVA (UE) 2017/1371 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 5 de juliol de 2017 sobre la lluita contra el frau que afecta els interessos financers de la Unió a través d'el Dret penal.

La prevenció de l'blanqueig de capitals per l'Advocacia. ponència de Mª Elena Sáez de Jubera

20 maig 2015: Quarta Directiva de Prevenció de l'Blanqueig de Capitals: Directiva (UE) 2015/849 de el Parlament Europeu i de Consell

Principals novetats de la Quarta Directiva de Prevenció de Blanqueig de Capitals Directiva (UE) 2015/849, per Sílvia d'Andrés Pérez, abogada de Broseta Advocats i membre de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals de l' Consejo General de la Abogacía Española

Octubre 2014: Detecció i prevenció de l'blanqueig de capitals, Guia per Advocats elaborada per l'Associació Internacional d'Advocats (IBA), l'Associació Americana d'Advocats (ABA) i el Consell de l'Advocacia Europea (CCBE)

Juny 2014: Catàleg d'Operacions de Risc (COR) de l'Ministeri d'Economia i Competitivitat de caràcter orientatiu per facilitar el compliment de les obligacions, especialment pel que fa a l'examen especial, que imposa l'art. 17 de la Llei 10/2010 de Blanqueig de Capitals i Finançament de l'Terrorisme

Gener 2014: Traducció dels annexos que figuren com a factors de risc en el projecte de la IV Directiva d'Parlament Europeu i de Consell

Febrer 2013: Proposta de Directiva de el Parlament Europeu i de Consell relativa a la prevenció de la utilització de sistema financer per al blanqueig de capitals i per al finançament de l'terrorisme

Febrer 2012: Recomanacions professionals GAFI 2012 

Octubre 2008: Recomanacions professionals - GAFI -2008

BUTLLETINS INFORMATIUS

Gener 2016: Butlletí de Prevenció de Blanqueig de Capitals nº 4. Nova normativa i modificacions legislatives amb articles doctrinals i notícies produïdes en l'últim trimestre
Octubre 2015: Butlletí de Prevenció de l'Blanqueig de Capitals núm 3/2015. Nova normativa i modificacions legislatives
Juliol 2015: Butlletí de Prevenció de l'Blanqueig de Capitals nº 2/2015. Nova normativa i modificacions legislatives
Maig 2015:  Butlletí de Prevenció de l'Blanqueig de Capitals nº 1/2015. Nova normativa i modificacions legislatives