Igualtat

Sobre la Comissió d'Igualtat

En el Ple d'aquest Consejo General celebrat el dia 11 d'octubre de 2019 va acordar constituir la Comissió d'Igualtat, designant com a Presidenta la Sra Margarita Turó González, Vicepresident el Sr. Luis Carlos Albo Aguirre i Secretària a la Sra Pilar Lopez-Guerrero Vázquez. D'altra banda, amb data 13 de setembre de 2018 va constituir la Comissió d'Igualtat, amb la participació de la presidenta d'aquest Consejo General, La degana de el Col·legi de Talavera, el secretari general tècnic i diferents tècnics d'aquest Consejo General. Aquest mateix dia van començar els treballs que van culminar amb l'aprovació de el Pla d'Igualtat en la reunió celebrada el dia 24 de gener de 2019

Balança igualtat
advocacia

Pla d'Igualtat

Descarregueu

AgendaAgenda

Alacant17 abril 2024