09 abril 2024

Condemnen l'Ajuntament de Màlaga a indemnitzar 111 treballadores per discriminació de sexe

El Tribunal Superior de Justicia d'Andalusia ha condemnat, en una sentència pionera, l'Ajuntament de Màlaga i l'empresa municipal Més A prop per cometre discriminació per sexe i vulnerar el dret fonamental a la igualtat de 111 treballadores.

A més, els condemna a indemnitzar-les amb un total de 330 euros per danys morals (3.000 euros a cadascuna).

Els magistrats assenyalen que el 85% de la plantilla d'aquesta societat municipal són dones i que els seus serveis tenen un “marcat caràcter feminitzat”, per la qual cosa la discriminació es acaba estenent a tota la plantilla.

Les treballadores de lempresa municipal rebien una remuneració inferior al personal laboral del consistori, tot i que les categories laborals eren iguals a les del personal laboral de lAjuntament.

“En general, els treballs, com el dedicat al sector de les cures, que fan majoritàriament dones estan menys remunerats i són però perfectament equiparables a les que realitzen els homes, la qual cosa suposa una vulneració del dret a la igualtat”, afirma Rafael López Serralvo, advocat defensor de les afectades.

El tribunal autonòmic recalca la jurisprudència de directives comunitàries que determinen que hi ha discriminació retributiva indirecta per raó de sexe quan una dona o home fan la mateixa feina, i suposa a més una minusvaloració de la seva feina.

En la negociació del Comitè d'empresa al conveni col·lectiu municipal per al 2021, i malgrat que l'acta final d'acord recollia l'adhesió de tot el personal de Mas Cerca al conveni col·lectiu de l'Ajuntament de Màlaga, aquest va rebutjar els efectes econòmics de l'adhesió . "Ens deien que superava els límits pressupostaris", afirma l'advocat.

Actualment, també està presentada una reclamació per les diferències salarials pagades des del 2021, i que suposen un import proper a 1,5 milions d'euros. “A la demanda inicial es reclamaven danys morals. Ara reivindiquem danys materials individuals de cada treballador segons la seva categoria professional”, manifesta López Serralvo.

L'advocat anima les dones que es trobin en una situació similar a acudir davant dels tribunals. “La discriminació salarial basada en el gènere existeix fins i tot a les corporacions públiques i cal denunciar-ho per arribar a tenir una societat més justa i protegir els drets de tots els treballadors, independentment del seu sexe”.

La decisió no és ferma. Contra ell cap recurs de cassació davant el Tribunal Supremo. L'Ajuntament de Màlaga ja ha confirmat que recorrerà la sentència.

Comparteix: