Exercici de l'Advocacia

La col·legiació és obligatòria per poder exercir l'advocacia a Espanya. La incorporació a un sol col·legi d'advocats és suficient per exercir en tot el territori nacional sent aquest Col·legi el de el domicili professional únic o principal.

Aquest sistema de col·legiació única facilita la mobilitat professional de l'advocat, a l'permetre el lliure exercici en tot l'àmbit estatal sense necessitat de més tràmits que els imprescindibles i potencia la lliure elecció de l'advocat per part de client.

legislació Espanya

EXERCICI PER GRADUAT / LLICENCIAT EN DRET A ESPANYA

EXERCICI DE L'ADVOCACIA A ESPANYA PER GRADUATS O ADVOCATS ESTRANGERS

Exercici de l'Advocacia per nacionalitats d'un Estat membre de la UE / EEE amb títol professional

Comissió Europea

 

 

 

 

Darrera actualització: 28