Protecció de dades

Grup de Treball de l' Consejo General de l'Advocacia

El Consejo General de la Abogacía Española, Cinc mesos abans de la plena aplicació de l'Reglament Europeu de Protecció de dades (RGPD), anticipant-se a l'obligació legal i per tal d'impulsar l'adaptació de la nova norma de la Institució i de ser un exemple i un referent per a la professió , va prendre la decisió al gener de 2018, de nomenar, per acord de la Comissió Permanent a José Luis Piñar Mañas com Delegat de Protecció de Dades i un grup de treball en aquesta matèria.

ciberseguretat
protecció dades

ESPECIAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Més informació