21 de març 2022

Les reclamacions davant de l'Agència de Protecció de Dades augmenten un 35% el 2021

Les reclamacions presentades el 2021 davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD) van ascendir a 13.905 reclamacions el 2021, fet que suposa un augment d'un 35% respecte a l'any 2020, segons es desprèn de la Memòria anual del dit organisme.

Els problemes plantejats més sovint pels ciutadans corresponen a assumptes relacionats amb serveis d'Internet, videovigilància, recepció de publicitat i inserció indeguda en fitxers de morositat.

Aquesta xifra puja a les 14.571 incloent els casos transfronterers, els casos en què l'Agència actua per iniciativa pròpia i les fallides de seguretat traslladades a inspecció.

Pel que fa als temes resolts, aquests també han augmentat un 35% (14.098) respecte a l'any anterior (10.443), una xifra que ha permès resoldre reclamacions pendents d'exercicis anteriors sense que hagin augmentat significativament els temps mitjans de resolució.

L'activitat d'organisme el 2021 ha estat centrada de manera prioritària en un doble vessant: donar resposta als desafiaments de protecció de dades relacionats amb la pandèmia i continuar impulsant que aquells que tracten dades es comprometin amb la protecció de la privadesa. Al primer bloc, l'Agència ha continuat participant a articular garanties per protegir les dades personals en els tractaments relacionats amb les mesures contra la COVID-19, tant en un pla nacional com a l'europeu a través del Comitè Europeu de Protecció de Dades ( CEPD).

En el segon, el 2021 es va posar en marxa el Pacte Digital per a la Protecció de les Persones, una iniciativa que ja compta amb gairebé 400 entitats adherides i que promou la privadesa i l'ètica digital com un actiu que les organitzacions han de tenir en compte a l'hora de dissenyar les seves polítiques i les seves estratègies.

L'any passat es van rebre 377 peticions a través del Canal Prioritari per sol·licitar la retirada urgent de contingut sexual o violent publicat a internet sense el permís de les persones que hi apareixen, de les quals 215 han entrat a través del canal de menors. S'han realitzat 25 intervencions d'urgència després de determinar la naturalesa especialment sensible de les dades personals divulgades i l'afectació greu a la intimitat de les persones, aconseguint la retirada dels continguts sensibles amb immediatesa.

Quant a les reclamacions ordinàries, les plantejades amb més freqüència pels ciutadans el 2021 corresponen a serveis d'internet (16%), videovigilància (12%), recepció de publicitat (excepte spam) (11%) i inserció indeguda en fitxers de morositat (9%). Pel que fa als procediments sancionadors, se'n van finalitzar 585, un 49% més que el 2021. Les àrees més freqüents en els procediments sancionadors són videovigilància (25%), serveis d'internet (22%), i publicitat a través de correu electrònic o telèfon mòbil (9%).

S'han fet 264 resolucions que han finalitzat amb la imposició de multa. Les sis àrees d'activitat amb més import global de multes han estat la publicitat, les telecomunicacions, les entitats financeres/creditores, els fitxers de morositat, la contractació fraudulenta i els assumptes laborals.

Aquestes sis àrees suposen més del 90% de l'import global de sancions, que el 2021 va pujar a 35.074.800 euros.

 

 

 

Comparteix: