15 novembre 2022

Multa de 70.000 euros per lliurar un paquet a un veí sense autorització del destinatari

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha imposat una multa de 70.000 euros a l'empresa de missatgeria United Parcel Service (UPS) per lliurar una comanda feta a un veí del destinatari sense la seva autorització.

L'Agència estima a la seva resolució que s'han vulnerat el precepte 5.1 f) i l'article 32 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) “en violar el principi d'integritat i confidencialitat, així com no adoptar les mesures de seguretat necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal dels seus clients”, segons recull la resolució.

Pel primer imposa a UPS una multa de 50.000 euros, mentre que pel segon, una de 20.000 euros.

Els fets es remunten al març del 2021, quan la persona va realitzar una compra per internet a Media Markt. Tot i que l'usuari va reclamar inicialment Media Markt, l'AEPD considera que és UPS la responsable de garantir la protecció de les dades del client.

“Tècnicament sí que es pot considerar que s'ha fet fallida el principi de confidencialitat imposat en la normativa de protecció de dades. El responsable del tractament -l'empresa de missatgeria- ha facilitat dades personals -les que apareguessin al paquet del destinatari- a un tercer no autoritzat -el veí a qui deixen el paquet-“, afirma Samuel Parra, advocat expert en dret digital de Múrcia.

“Aquesta circumstància va succeir per unes mesures de seguretat organitzatives deficients, per la qual cosa també es podria considerar que hi ha hagut una bretxa de seguretat”, afegeix el lletrat que reconeix que es plantegen dubtes jurídics respecte de si procedia sancionar l'empresa de missatgeria dues vegades .

“Considero que l'aparell punitiu de l'Estat s'ha de desplegar amb cautela i només en aquells casos justificats degudament per la seva afectació al dret dels ciutadans. En aquest cas crec que la conducta de l'empresa de missatgeria no mereix la sanció imposada i, en tot cas, s'hauria d'haver aplicat la figura de l'advertència que preveu la normativa, que tot i ser una sanció, no és de caràcter econòmic”, afegeix Parra.

Per a Ignacio Suárez, advocat expert en Protecció de Dades, Dret Internet i Noves Tecnologies, “hauria estat més encertat un avís en cas que s'hagi produït una cessió de dades, ja que és possible que el que hi hagi és una infracció del deure de secret de la Llei del Servei Postal Universal”.

 

 

Comparteix: