Mediació

21 DE GENER: DIA EUROPEU DE LA MEDIACIÓ

Coincideix amb l'aprovació el 21 de gener de 1998 de la Recomanació R (98) 1 de el Consell d'Europa sobre mediació en l'àmbit familiar, una resolució que va suposar un impuls ressenyable en l'ús i foment de mecanismes de solució de conflictes i litigis per l'assoliment d'acords amistosos i amb menor cost econòmic i social.

descarregar vídeo

Guia pràctica: Recomanacions per a l'Advocacia en la Mediació

Accedir

Infografia mediació

Sobre la Subcomissió de Mètodes Alternatius de Resolució de Conflictes

Entre les nostres funcions estan la promoció de la mediació i l'arbitratge com a mètodes alternatius de resolució de controvèrsies i la formació i difusió d'aquests mètodes en l'àmbit de la professió.

Mediació