23 novembre 2023

El valor de la Mediació a l'àmbit de l'empresa

Per Anna Vall Rius, coordinadora de l'equip de mediació del Servei de Mediació comunitària del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

Les situacions de discrepàncies i conflictes no són estranyes a la vida de les persones, de les famílies, de les institucions o de les empreses. Les discrepàncies i els petits o grans desacords sorgeixen cada dia a la nostra interacció amb els altres. El conflicte forma part de la vida i és inevitable a tots els àmbits de les relacions humanes.

La dificultat davant d'un conflicte no rau tant en el conflicte en si mateix, sinó en la forma de gestionar-lo, com pot afectar la nostra vida, la nostra família o la nostra empresa. Per això són imprescindibles els mecanismes que permetin abordar-ho de manera útil i eficaç. Mecanismes que, en comptes d'activar la confrontació i una escalada destructiva, permetin una reformulació positiva, la cerca de consens i la construcció de solucions útils per a tothom.

La lentitud de les fórmules contencioses i les conseqüències destructives d'una gestió adversarial dels conflictes ha motivat un interès enorme per les noves metodologies basades en la col·laboració davant la confrontació, en l'eficàcia davant la pèrdua de valor i d'oportunitats per a tothom i en la recerca de solucions racionals davant de la inutilitat d'una gestió ancorada a defensar posicions radicals.

Davant els seus evidents avantatges, la mediació ha entrat amb especial força en l'àmbit mercantil, empresarial i organitzacional, àmbits en els quals, des de fa anys, demostra la seva elevada eficàcia en països com els EUA o Anglaterra. Entre altres avantatges, des de l?empresa es valora l?oportunitat que brinda la mediació de conservar el poder de decidir fins a l?últim moment. Preservar les relacions comercials entre les parts és un altre dels valors que aporta la mediació, juntament amb la confidencialitat de la gestió, que permet protegir el prestigi social i el valor de reputació de l'empresa.

La normativa europea i espanyola no ha estat aliena a aquesta expansió, ja que diferents Recomanacions del Consell d'Europa i especialment la Directiva 2008/52/CE del Parlament i del Consell, insten els Estats membres que incorporin la mediació a les seves respectives legislacions internes. Arran d'aquesta Directiva del 2008, a Espanya es va aprovar la Llei 5/2012 de mediació a Assumptes Civils i Mercantils. Posteriorment, el Projecte de Llei d'Eficiència processal del Servei públic de Justícia (que es va paralitzar amb les eleccions de juliol de 2023) estableix el requisit de procedibilitat com a element previ a la via judicial contenciosa, cosa que significa que caldrà provar que s'ha intentat una mediació o una altra activitat negocial abans de la interposició duna demanda contenciosa en matèries civils i mercantils. És probable que una norma de caràcter similar sigui aprovada un cop es constitueixi un nou govern.

Les discrepàncies o conflictes a nivell empresarial poden donar-se al si de la pròpia empresa o en les relacions entre diferents empreses.

En el primer cas, poden dificultar greument les relacions de col·laboració imprescindibles per desenvolupar una tasca eficaç d'equip. Una situació conflictiva mal gestionada dins de l'empresa incideix clarament en el baix rendiment, la desmotivació i l'absentisme laboral. En conseqüència, acaafectant el nivell d'eficiència i la productivitat de la pròpia empresa.

Si els conflictes sorgits amb clients o amb proveïdors, no es gestionen de manera consensuada, poden perjudicar les necessàries relacions comercials, la competitivitat, el compte de beneficis i fins i tot la viabilitat de l'empresa afectada.

Aquestes problemàtiques, perjudiquen greument el normal desenvolupament de les empreses i de les organitzacions en general, posant en evidència, la necessitat de prevenir-les o abordar-les, aplicant sistemes de gestió col·laborativa de conflictes, com ara la mediació, que ofereix solucions útils i constructives a aquestes situacions , evitant, en moltes ocasions, que acadavant els tribunals, que aplicaran una resposta jurídica que s'ajustarà a la norma, però que moltes vegades, no suposarà la solució real del problema.

La majoria dels casos de conflictes d'àmbit empresarial arriben a mediació per recomanació dels mateixos advocats de l'empresa que aconsellen aquesta via per superar les discrepàncies de manera ràpida, eficaç i sense pèrdua del control sobre la decisió final. En aquest tipus de casos, els advocats solen acompanyar els seus clients respectius durant les sessions de mediació per assessorar-los en tot moment en què sigui necessari.

Progressivament la mediació és cada cop més reconeguda i valorada en l'àmbit empresarial. Com a exemple pràctic, exposar una situació en què les tres persones responsables de l'empresa, un pare i dos fills, van sol·licitar la mediació a instància del pare i per consell del seu advocat.

El pare tenia la intenció de jubilar-se en pocs anys, però estava molt preocupat pel malestar creixent que detectava entre els seus dos fills. Aquests fills havien entrat a l'empresa familiar a proposta del seu pare, deixant els seus treballs respectius (un en un banc i l'altre en un restaurant). El pare, els va adjudicar el 20% del negoci a cadascun i ell es va quedar amb el 60% restant. I en funció del caràcter i l'experiència de cadascun, va repartir les funcions de l'empresa. Així va oferir al fill gran portar l'administració i la comptabilitat de l'empresa (al costat del pare), valorant la seva experiència al Banc ia l'altre fill li va encomanar la part comercial.

Inicialment cada fill va exercir el paper encomanat sense problemes, però quan el fill menor es va casar i va ser pare, els viatges propis de la gestió comercial van començar a fer-se més pesats i sentia que la feina anava en detriment de la família i de l'atenció als seus propis fills. Va començar a considerar injust que ell hagués de viatjar gairebé sempre i que el seu germà pogués estar cada dia amb els seus fills mentre ell era fora…

Per això, el fill menor proposava compartir les dues funcions amb el seu germà, treballant tots dos dins i fora de l'empresa. Però el germà gran no es considerava capacitat per actuar com a venedor.

Feia mesos de malestar i d'enfrontament entre els germans i el pare no sabia molt bé que podia fer davant d'aquesta situació, que també a ell l'afectava molt directament (per tractar-se dels seus fills) a més de perjudicar el bon funcionament de la petita empresa que estava clarament amenaçada per l'escalada del conflicte entre els germans que comportava desistiment de funcions i mal ambient dins de l'empresa.

El seu advocat els va recomanar treballar aquesta situació mitjançant una mediació per superar aquestes dificultats.

Van acudir a mediació i en diverses sessions van poder posar sobre la taula les necessitats, els interessos, les expectatives, les possibilitats de cadascun i de la pròpia empresa. El diàleg, l'escolta de l'altre, compartir les seves possibilitats i necessitats respectives, en un ambient tranquil i creatiu els va brindar l'oportunitat de construir junts diversos compromisos i acords que els van permetre superar la situació de forma satisfactòria i seguir endavant amb la seva empresa incorporant alguns canvis fruit de l'acord aconseguit.

Sens dubte la mediació aporta un plus de qualitat i eficàcia per a les organitzacions i les empreses, posant a la vostra disposició una eina eficaç per promoure unes òptimes relacions interpersonals i comercials, facilitant el compliment dels objectius de rendibilitat i desenvolupament i l'èxit de la gestió empresarial més enllà del conflicte.

Comparteix: