12 desembre 2022

La Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals participa al “Projecte Light, Illuminating dark corners”

D'esquerra. a dreta: Santiago Milans del Bosch, Sílvia d'Andreu, Adriana de Buerba i Ángel Morenilla

La Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme del Consejo General de l'Advocacia ha participat al “Projecte Light Illuminating dark corners“. Finançat per la Comissió Europea, té com a objectiu enfortir el paper de les professions jurídiques en el compliment de la legislació de la UE en aquesta matèria.

Adquirir una visió i coneixements pràctics sobre la legislació de la UE en l'àmbit de la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, millorar la capacitat de les professions jurídiques d'avaluació del risc en aquesta matèria, complir les obligacions d'informació i analitzar les relacions professionals sense intermediaris són alguns dels aspectes abordats.

Per part del Consejo General de la Abogacía Española hi han participat Santiago Milans del Bosch, Sílvia d'Andrés Pérez, Adriana de Buerba, Ángel Morenilla i Jaime Aneiros, tots ells vocals de la Subcomissió.

El programa, gratuït per als participants, ha estat afavorit per un consorci liderat per Confprofessioni (Federació Italiana de les Associacions de Professionals), i compost per set socis de tres estats membres de la UE: el Consejo General de la Abogacía Española i el Consejo General del Notariat (Espanya), l'Associació de Dones Advocades (Bulgària), el Consell Europeu de les Professions Liberals (Bèlgica), la Federació Italiana de les Associacions de Notaris i la Unió Internacional del Notariat (Itàlia).

El programa s'ha desenvolupat en dues fases: una primera de formació en línia, seguida d'una segona fase de seminaris presencials per a 30 participants seleccionats entre els que van superar la formació en línia i complissin determinats requisits curriculars.

 

Comparteix: