01 juliol 2018

Prevenció Blanqueig Capitals

La Comissió Especial per a la Prevenció de l'Blanqueig de Capitals de l' Consejo General de l'Advocacia ha redactat una sèrie de mesures i recomanacions, per tal de facilitar, en la mesura del possible, als qui exerceixen l'Advocacia, el compliment de la Llei 10/2010, de 28 d'Abril, de Prevenció de l'Blanqueig de capitals i del Finançament de Terrorisme, i un catàleg d'operacions que poden ser sospitoses de blanqueig de capitals, i que, per les seves especials característiques, han de ser objecte d'un examen especial i acurat.

Igualment, s'ha preparat una llista de preguntes més freqüents amb les seves possibles respostes per facilitar la solució dels dubtes que es puguin plantejar als subjectes obligats, i uns models de documents que en la pràctica poden ajudar a l'acompliment de les obligacions legals.

Finalment i dins de la funció dels col·legis d'advocats i el Consejo General de l'ABOGACÍA ESPAÑOLA d'orientar i resoldre dubtes sobre aquesta matèria a qui exerceixen l'Advocacia, aquest últim, a través d'aquesta comissió especial, posa a disposició dels advocats un correu electrònic on podran fer les seves consultes: consultessobrepbc@abogacia.es

Guia per a l'aplicació de l'enfocament basat en el risc per a les professions d'l'àmbit jurídic

Recomanacions professionals per a la prevenció de l'Blanqueig de Capitals i del Finançament de l'Terrorisme - Consejo General de la Abogacía Española

DOCUMENTACIÓ SOBRE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS (ORDRE CRONOLÒGIC)

Juny 2019. INFORME SOBRE L'OBLIGACIÓ D'INSCRIPCIÓ DELS PROFESSIONALS QUE DONEN ELS SERVEIS RELACIONATS EN LA LLETRA "O" DEL ARTICLE 2.1 DE LA LLEI 10/2010 DE 28 D'ABRIL. Aprovat pel Ple de l' Consejo General de la Abogacía Española celebrat el dia 7 de juny de el 2019.

Octubre 2018. DIRECTIVA (UE) 2018/1673 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 d'octubre de 2018 relativa a la lluita contra el blanqueig de capitals mitjançant el Dret penal.

Agost 2018. Reial decret llei 11/2018, De 31 d'agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció de l'blanqueig de capitals i requisits d'entrada i residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de l'procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Juliol 2017. DIRECTIVA (UE) 2017/1371 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 5 de juliol de 2017 sobre la lluita contra el frau que afecta els interessos financers de la Unió a través d'el Dret penal.

La prevenció de l'blanqueig de capitals per l'Advocacia. ponència de Mª Elena Sáez de Jubera

20 maig 2015: Quarta Directiva de Prevenció de l'Blanqueig de Capitals: Directiva (UE) 2015/849 de el Parlament Europeu i de Consell

Principals novetats de la Quarta Directiva de Prevenció de Blanqueig de Capitals Directiva (UE) 2015/849, per Sílvia d'Andrés Pérez, abogada de Broseta Advocats i membre de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals de l' Consejo General de la Abogacía Española

Octubre 2014: Detecció i prevenció de l'blanqueig de capitals, Guia per Advocats elaborada per l'Associació Internacional d'Advocats (IBA), l'Associació Americana d'Advocats (ABA) i el Consell de l'Advocacia Europea (CCBE)

Juny 2014: Catàleg d'Operacions de Risc (COR) de l'Ministeri d'Economia i Competitivitat de caràcter orientatiu per facilitar el compliment de les obligacions, especialment pel que fa a l'examen especial, que imposa l'art. 17 de la Llei 10/2010 de Blanqueig de Capitals i Finançament de l'Terrorisme

Gener 2014: Traducció dels annexos que figuren com a factors de risc en el projecte de la IV Directiva d'Parlament Europeu i de Consell

Febrer 2013: Proposta de Directiva de el Parlament Europeu i de Consell relativa a la prevenció de la utilització de sistema financer per al blanqueig de capitals i per al finançament de l'terrorisme

Febrer 2012: Recomanacions professionals GAFI 2012 

Octubre 2008: Recomanacions professionals - GAFI -2008

BUTLLETINS INFORMATIUS

 ESDEVENIMENTS I CONGRESSOS SOBRE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS

Comparteix: