29 de març 2022

Pedro Comín: “Les sancions econòmiques contra Rússia són efectives”

Les sancions internacionals contra els oligarques russos són molt efectives, però la seva aplicació és complicada. Sobre això ens parla Pedro Comín, el director del SEPBLAC (Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries), que col·labora vigilant com s'apliquen i ajudant a la localització dels béns.

Comín és un dels ponents de les  VIII Jornades sobre Prevenció del blanqueig de capitals que se celebren a Castelló els dies 7 i 8 d'abril.

La UE ja ha pres mesures contra els oligarques russos per la guerra a Ucraïna. Són eficaços?

En una economia globalitzada, aquestes sancions són molt efectives perquè expulsen i aïllen dels beneficis de la internacionalització les persones i l'estat a què van dirigides. A més de la congelació o bloqueig de béns, n'hi ha moltes altres per impedir o limitar determinades transaccions econòmiques. La graduació depèn de la intensitat del problema. Estem veient com conforme s'agreuja la situació a Ucraïna s'amplien les persones incloses a llistes.

Dit l'anterior, ni són fàcils d'aplicar ni són innòcues per als estats que les dicten. La identificació dels béns i societats controlats per les persones que són a les llistes requereix conèixer la seva titularitat real, cosa que moltes vegades passa per desentranyar estructures complexes. La supervisió de la correcta aplicació d‟aquestes mesures és una de les nostres funcions. També col·laborem amb les autoritats competents en la localització dels béns mitjançant els processos habituals de generació i difusió d'intel·ligència financera.

Com enfortir la cooperació internacional?

El blanqueig de capitals té una dimensió internacional molt important. Amb independència d'on es generi l'activitat il·lícita, sovint l'ocultació dels actius utilitza els sistemes d'intercanvi de l'economia “legal” entre països. En els dos darrers anys s'han establert col·legis per coordinar els supervisors dels subjectes obligats amb presència a tres o més països de la Unió Europea. En un futur proper aquesta coordinació passarà per una legislació més homogènia i una autoritat europea que tindrà la supervisió directa de les entitats de dimensió internacional i més risc.

També és rellevant l‟intercanvi de peticions d‟informació entre les unitats d‟intel·ligència financera. Actualment estem interconnectats amb 167 països i els intercanvis han augmentat de forma molt significativa.

Un dels temes que s'abordarà a les Jornades de Castelló són les criptodivises. Poden contribuir al blanqueig de capitals?

L'anonimat és una característica intrínseca dels criptoactius i ja estan sent utilitzats per al blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Els proveïdors d'aquests serveis han estat recentment inclosos entre els subjectes obligats al compliment de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, per la qual cosa hauran d'identificar correctament els seus clients i aplicar la resta de les mesures de diligència deguda. Per nosaltres, és un repte treballar amb aquests nous subjectes obligats.

A més de tot això, quines són les principals línies de treball del SEPBLAC?

La fonamental és estrènyer la col·laboració amb tots els actors, públics i privats, que participen en la prevenció. És imprescindible perquè el sistema sigui efectiu. En intel·ligència financera, es concreta en un nou sistema de valoració de les comunicacions per indici. L'objectiu és transmetre un missatge clar als subjectes obligats sobre la rellevància i la qualitat de la informació que envien. A l'àrea de supervisió, la col·laboració s'està desenvolupant gràcies a l'actualització dels convenis amb els supervisors prudencials, que han donat lloc a elaborar un pla d'inspecció conjunt per a aquest any.

Comparteix: