13 de març 2024

Mesures restrictives de la Llei de Benestar Animal per evitar el maltractament

Per Francisca Peralta, advocada exercent de l'ICA Jaén, i responsable de la Comissió Delegada de la Junta de Govern de Dret Animalista.

La Llei de protecció dels drets i el benestar dels animals. (Llei 7/2023, de 28 de març), amb entrada en vigor el 29 de setembre de 2023, determina i regula una sèrie de prohibicions per a protecció dels animals, algunes de les quals poguessin resultar més que òbvies, agraint-ne la regulació legal. (Ex: Maltractar-los o agredir-los físicament, així com sotmetre'ls a tracte negligent o qualsevol pràctica que els pugui produir patiments, danys físics o psicològics o ocasionar-ne la mort. És Art. 25.a), entre altres). Aquestes prohibicions reflecteixen allò que la societat en general accepta com una òbvia restricció per evitar qualsevol situació de maltractament dels animals.

No obstant això, es regulen en aquesta normativa, i en articles similars a les restriccions “naturals” esmentades altres prohibicions o restriccions que han estat tradicionalment admeses socialment, tenint ja “per costum” la seva utilització pels propietaris i cuidadors d'animals de companyia.

Una d'aquestes prohibicions té a veure amb deixar lligat el gos, o qualsevol altra mascota, a la porta d'un establiment, com un supermercat, mentre l'amo entra per fer la compra. Amb l'entrada en vigor de la nova normativa, això passa a estar prohibit, tal com s'especifica a l'apartat D de l'article 27, que prohibeix de manera expressa mantenir els animals.lligats o deambulant per espais públics sense la supervisió presencial per part de la persona responsable de la seva cura i comportament». I, d'acord, l'Art. 24.2 imposa com a Obligacions generals respecte als animals de companyia i silvestres en captivitat: Exercir sobre els animals l'adequada vigilància i evitar-ne la fugida i mantenir permanentment localitzat i identificat l'animal d'acord amb la normativa vigent.

En cas d'incomplir aquesta norma, (així com qualsevol altra prohibició que es regula a la nova legislació), la situació derivarà en una sèrie de sancions que estan recollides al nou marc legal. En funció del grau de la infracció comesa, la sanció serà de més o menys quantia. En cas de deixar el gos lligat a la porta d'un establiment, la tipificació legal estableix la possibilitat d'imposar multes d'entre 500 i 10.000 euros. I, tal com indica el Capítol VI 'Col·laboració entre administracions públiques' de la nova llei, a l'article 20, tant el Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil, com els òrgans competents del Cos de la Policia Nacional, Cossos de Policies autonòmiques i locals, així com els agents forestals, seran els encarregats de realitzar les actuacions relatives al control, inspecció i altres mesures relatives a la Llei de Benestar Animal.

De fet, va ser notícia a diversos mitjans, a les 24 hores de l'entrada en vigor d'aquesta normativa,   la primera denúncia per incomplir l'article de la nova llei que prohibeix deixar les mascotes lligades en espais públics “sense la supervisió presencial per part de la persona responsable de la seva cura i comportament”, tractant-se d'una noia que va deixar l'animal lligat a la porta d'un establiment de farmàcia al seu gos, per uns minuts, mentre adquiria un producte, a virtut del precepte esmentat, pel qual es prohibeix deixar les mascotes en espais públics “sense supervisió presencial del responsable de la cura i comportament”. Des de llavors el particular és que aquesta llista és força llarga i inclou els supermercats, farmàcies, fleques, botigues de roba i molts altres establiments. I, en cas que no es compleixi aquesta prohibició, els propietaris s'enfronten a una multa, i és notícia igualment que Les multes per deixar el gos al carrer s'amunteguen després de la Llei de Benestar Animal. I això confon els amos

La llei prohibeix mantenir els animals lligats o passejant per espais públics sense supervisió.

Però la realitat d'aquesta prohibició (encara “acceptada” o “normalitzada” pels propietaris d'animals de companyia) és intentar superar aquesta “costum” i impedir  deixar l'animal sense supervisió com a eix fonamental de la norma, evitant així  possibles danys a l'animal, així com que aquest els causi, o fugi davant d'una situació d'estrès, i fins i tot es perpetri la sostracció de l'animal. Així es pot entendre la interpretació del legislador, de manera que sempre que es pugui tenir control visual de l'animal s'ha de considerar complerta la norma. Considerant (enfront dels opositors a aquesta normativa) que aquesta mesura (juntament amb altres conductes més greus recollides a la norma) busca la protecció dels animals i acabar amb la pràctica de deixar-los 'aparcats' a les portes dels comerços, motivada per la seguretat de l'animal”

Comparteix: