22 de març 2024

La jove advocacia i els passants GPT

Jorge MorellPer Jorge Morell

Fa més d'un any que parlem d'intel·ligència artificial (especialment generativa) i el seu impacte en el sector legal: per generar escrits, revisar demandes, millorar les cerques, crear esborranys, suggerir canvis i moltes altres funcionalitats.

També s'ha analitzat múltiples vegades el potencial impacte en la professió i l'Administració de Justícia: redacció de sentències automatitzades en assumptes de complexitat escassa, suport per anàlisi de grans volums de dades en deguda diligència o fins i tot la substitució del professional per un programa que sigui capaç de fer algunes de les seves tasques de forma incansable i considerablement més ràpida.

En aquest darrer punt crec que val la pena aturar-se a l'efecte d'analitzar una mica més l'impacte a la jove advocacia, l'accés al sector legal i el desenvolupament de la carrera professional.

Com podria afectar als joves advocats la intel·ligència artificial, no en el sector legal en general, sinó en l'accés a la professió, la formació inicial i el primer desenvolupament professional?

Potser el pensament més comú ara no és tant que l'advocat serà substituït per una intel·ligència artificial, sinó que l'advocat que sàpiga fer servir la IA és el que probablement et substitueixi.

Tot i això la tecnologia no deixa d'avançar i un estudi recent d'aquest 2024 apunta directament al risc que els joves advocats hauran d'afrontar.

Segons l'article Better Call GPT, Comparing Large Language Models Against Lawyers (“Millor que truquis a GPT, comparant grans models de llenguatge amb advocats”), si un compara els grans models de llenguatge (LLM) i les tasques més tradicionals d'advocats júniors, sèniors o els especialistes en processos externs (LPO), els LLM són capaços de superar els humans en precisió, velocitat i rendibilitat durant la revisió d'un contracte, per exemple.

És a dir, els models avançats igualen o superen la precisió humana al‟hora de determinar qüestions legals. De fet, a velocitat, els LLM completen revisions en qüestió de segons, eclipsant les hores requerides pels seus homòlegs humans. Pel que fa als costos, els LLM operen a una fracció del preu, oferint una sorprenent reducció del cost del 99,97 per cent en comparació dels mètodes tradicionals.

En el cas concret on es comparen els LLM amb advocats júniors i perfils externalitzats o LOPs, a l'hora de determinar potencials problemes legals en un contracte GPT4 només va quedar darrere de l'LPO. El júnior va quedar en tercer lloc.

En el moment de localitzar problemes legals concrets, l'LPO va tornar a guanyar, GPT4 va quedar segon però el júnior només va arribar al cinquè lloc.

Per tant, aquí els joves advocats poden defensar-se encara força bé i de fet solen ser millors en precisió a l'hora d'identificar i localitzar un problema concret.

Ara bé, quan es comparen els números a nivell de velocitat o costos les diferències són massives. La IA triga entre 2 i 4 minuts, mentre que el júnior o LPO requereix mínim una hora. D'altra banda, el cost per document en GPT4 o derivats és de cèntims, mentre que entre un júnior i un LPO estaríem parlant de 36 a 74 dòlars.

És clar, aquests resultats no són només estadístiques, sinó que apunten a un potencial canvi sísmic a la pràctica jurídica ja que ara mateix un júnior està sent desafiat en la revisió de contractes legals, una de les tasques més típiques dels professionals que comencen.

I només estem als inicis.

Això vol dir que hem de deixar de contractar joves advocats i posar només becaris GPTs? Per res, però sí que suggereix que a 5-10 anys vista l'accés a la professió, especialment en determinats nivells de l'advocacia, pot ser considerablement diferent i caldrà començar a repensar els plans formatius de joves professionals: centrar-se en un altre tipus de tasques , analitzar si les dreceres de la IA condicionen l'obtenció de coneixement després rellevant o si la manca de treball en trinxera acomoda el cervell jurídic de molts joves juristes.

Però també el jove advocat ha de començar a pensar què implicarà per al seu futur: potser convindrà potenciar altres habilitats menys fàcilment substituïbles, aprofundir en la capacitat d'anàlisi crítica o abraçar aquestes IAs per fer-se fort des d'elles (veient-les com a acceleradors, més que no pas com a pura competència ).

I en qualsevol cas, pensar que tant firmes com joves professionals potser han de fer front a un canvi seriós en aquest primer estadi de la professió a mitjà – llarg termini: menys llocs oferts per les firmes, menor nombre d'hores dedicat a determinades habilitats i en el fons, una necessitat de reinventar-se gairebé des de l'inici.

Obrin buit als passants GPT.

Comparteix: