Les institucions Col·legials, a el servei dels joves advocats

El Consejo General de la Abogacía Española, Els 83 col·legis d'advocats i els 10 consells autonòmics en defensa de la professió.