01 agost 2014

La Abogacía Española a Brussel·les

banner brussel·les
La Delegació de la Abogacía Española a Brussel·les va néixer el 1994 i defensa els valors i interessos de la Abogacía española davant les institucions comunitàries, mantenint una col·laboració permanent amb el Consell de l'Advocacia europea, CCBE, i amb les advocacies nacionals i d'altres països europeus per a la promoció i defensa conjuntes dels valors de la professió.

Així mateix, la Delegació facilita contactes amb funcionaris europeus, oportunitats de formació, programes de finançament comunitari i informació sobre Dret comunitari facilitant la prestació dels serveis professionals i el contacte amb advocats exercents en la resta d'Europa i davant les jurisdiccions comunitàries.

 

Membres

Pel que fa a la Delegació espanyola davant CCBE, aquesta compta amb un cap de Delegació, un oficial de d'informació, 5 membres permanents i una sèrie variable de col·laboradors, que van cada any a una mitjana de 2 sessions plenàries, 4 comitès permanents , així com reunions periòdiques dels 30 Comitès i grups de treball multilaterals.

La Abogacía española compta amb 18 vots (9% de el poder de decisió de l'total) amb una contribució al seu pressupost proporcional a el poder de decisió, quedant en peu d'igualtat amb les Advocacies d'Alemanya, Regne Unit, França i Itàlia.

La història de CCBE compta amb dos presidents espanyols, Ramon Mullerat, El 1996 i José María Davó, que el 2010 s'ha convertit en el segon espanyol a assumir aquest càrrec. En l'actualitat, dos advocats espanyols presideixen Comitès de treball en CCBE: Fernando Piernavieja, President de l'Comitè d'Accés a la Justícia; i Iñigo Nagore, President de l'Comitè de Formació.

La Delegació espanyola contribueix de manera activa a la feina de CCBE gràcies als seus col·laboradors, experts en tots els camps de l'Dret que presten el seu suport per promoure els interessos de l'Advocacia, de l'Espai Judicial Europeu i de la ciutadania de la Unió.

 

Activitats de la Delegació

La Delegació es va fundar amb l'objectiu d'eliminar les distàncies entre l'advocat espanyol i les institucions europees. Amb aquesta finalitat, la Delegació desenvolupa diferents funcions a el servei de l'advocat, dels col·legis d'advocats i de la professió jurídica a la qual representa:

  • Sotmetre posicionaments de la Abogacía Española a les Institucions Europees
  • Col·laborar amb les Advocacies i organitzacions europees i internacionals
  • Gestionar i assessorar en matèria de projectes europeus
  • Informar els advocats i Col·legis d'Advocats sobre l'actualitat europea
  • Respondre consultes de caràcter europeu procedents dels ciutadans, dels advocats espanyols i dels col·legis d'advocats.
  • Rebre a grups d'advocats ia membres de l'Escola de Pràctiques Jurídiques
  • Orientar els advocats espanyols que desitgen prestar serveis a Brussel·les i aquells inscrits en el Barreau de Bruxelles.

Així, la Delegació treballa a l'servei de la Presidència i dels consellers de la Abogacía Española, De la Presidència de la Comissió de Relacions Internacionals i dels seus membres, de la Prefectura i dels membres nomenats davant CCBE, de la Secretaria Tècnica de la Abogacía Española i de tots aquells col·legis d'advocats i advocats que requereixen el seu consell o assistència.

 

Funcions en CCBE

La Delegació compleix diverses funcions, Entre les quals destacan:

1. La representació d'interessos a la UE

La Delegació representa i defensa els valors i interessos de la Abogacía española davant les institucions europees, i manté una col·laboració permanent amb el Consell de l'Advocacia Europea, CCBE, i amb les Advocacies nacionals i d'altres països europeus per a la promoció i defensa conjuntes dels valors de la professió.

Així mateix, la Delegació posa a disposició els seus contactes amb les institucions i funcionaris europeus, oportunitats de formació, programes de finançament europeu i informació sobre Dret de la Unió, facilitant l'exercici de l'advocacia a la resta d'Europa i davant les jurisdiccions europees.

2. Participació en Projectes

La Delegació a Brussel·les i el Consejo General de la Abogacía Española han participat en nombrosos projectes cofinançats per la Unió Europea. Entre els principals projectes liderats o participats en els últims anys destacan: "Declaració dels Professionals de la Justícia contra el Racisme" / Programa Grotius (1998), "Millora de la seguretat i higiene en el treball" / Safe Program (1998), "Guia Pràctica de Dret Comunitari" / Acció Robert Schuman (1998), "Millora de les decisions de Llibertat Provisional" / AGIS (2003), "Participació de l'Advocacia en la construcció europea" / DG Cultura (2003) , i "PenalNet" / Justícia penal (2007-2010).

3. Butlletí Electrònic setmanal "Europa en Breve"

La Delegació realitza un Butlletí Electrònic setmanal, "Europa en Breve". Aquest butlletí presenta aproximadament una vintena de notícies europees, amb una notícia institucional destacadóna. Igualment, inclou enllaços a les pàgines més rellevants d'actualitat europea així com informació per poder participar en activitats de formació, consultes o projectes europeus.

Es distribueix gratuïtament a un ampli públic, gràcies a la col·laboració dels Col·legis d'Advocats que han subscrit convenis de redifusió amb la Abogacía española ja sol·licituds d'enviament individualitzades (rebudes a l'adreça brussel·les@abogacia.es). Es remet igualment a l'Administració de Justícia, eurodiputats, funcionaris de les institucions europees, funcionaris nacionals, acamics, associacions sense ànim de lucre i periodistes de tot el món.

4. Resolució de Consultes

La Delegació resol més de 200 consultes a l'any relacionades amb Dret de la Unió, siguin sobre Dret professional, substantiu o l'estat de procediments legislatius en curs. Es tracta d'un servei àgil, amb un termini de resposta habitualment inferior als tres dies i l'atenció s'ofereix per via telefònica i telemàtica.

Més informació sobre la Delegació de Brussel·les

 

Comparteix: