04 agost 2014

Com funciona un Col·legi d'Advocats

Un Col·legi d'Advocats és una entitat de dret públic que agrupa advocats i col·legiats, organitzats per tractar assumptes referents a l'exercici de la seva professió i atendre i gestionar serveis públics encomanats per la Constitució i les lleis.

El Col·legi s'ocupa de fomentar la participació dels advocats en el sistema legal mitjançant l'assessorament en les reformes legislatives, el patrocini de projectes de investigació i la regulació de la reglaments professional. Els col·legis d'advocats també participen en la administració dels exàmens reglamentaris, que s'exigeixen per a la admissió de nous aspirants que vagin a exercir l'advocacia.

Els col·legis d'advocats defensen els interessos corporatius dels seus col·legiats, atenen les necessitats jurídiques dels ciutadans més necessitats, garanteixen la seva independència i la vigència dels valors bàsics de la professió, i presten als seus col·legiats els serveis que necessiten per al millor exercici de la seva feina.

Aquestes corporacions són un referent principal en la controvèrsia jurídica i en l'elaboració de les lleis; desenvolupen una important activitat de servei públic plasmada en el Torn d'Ofici, l'Assistència Lletrada a l'Detingut i els Serveis d'Orientació Jurídica Gratuïta; mantenen el seu deure de solidaritat amb els companys més necessitats amb la cobertura dels seus riscos; i dóna suport a l'exercici de la defensa com a clau de la nostra aportació col·lectiva i individual a la construcció de l'estat de dret.

El Col·legi d'Advocats està regit per un degà i una Junta de Govern (composta per un nombre determinat de diputats) que són elegits democràticament per tots els col·legiats, tant advocats com a col·legiats no exercents. El seu mandat dura generalment entre quatre i cinc anys.

 

Institucions obertes a la participació

http://www.youtube.com/watch?v=9YZTwaVCZpQ&feature=player_detailpage

Els col·legis d'advocats són institucions vives que necessiten de la participació dels col·legiats per exercir les seves fins de defensa de la professió i de servei als ciutadans.

Comparteix: