Traductor Google
Publicitat Sabadell

Què és el Sistema d'Accés Únic de l'Advocacia?

Per accedir als serveis proporcionats per la Abogacía Española has d'estar registrat en el Sistema d'Accés Únic de l'Advocacia.
És un sistema únic d'identificació dissenyat per unificar l'accés a tots els serveis oferts per la Abogacía Española, Excepte CORREU ADVOCACIA, de manera que els usuaris no hagin de recordar usuaris diferents per a cada servei.

Com funciona?

El Sistema d'Accés únic permet, un cop registrat, accedir als serveis mitjançant 2 mètodes d'identificació:
1. Amb certificat digital ACA (Només advocats i personal de Col·legis o Consells)
2. Amb usuari i contrasenya
Se seguirà sol·licitant l'accés amb certificat digital ACA en els serveis que requereixin la identificació de la condició d'advocat per al seu ús com ara Passes a Presó, Sistema de Gestió de l'Advocacia (SIGA), BuroSMS i altres.

Qui pot utilitzar-lo?

Qualsevol persona interessada a utilitzar algun dels serveis oferts per la Abogacía Española que requereixi una identificació en l'accés.

Com començament a utilitzar-lo?

Per començar a utilitzar els serveis cal fer un senzill registre previ. Un cop fet això, es pot utilitzar quan s'accedeixi a un servei que requereixi identificació i que estigui integrat amb el sistema.

Què m'aporta?

La simplicitat i l'accés unificat. Ara amb una única identificació i accedint a MI ABOGACÍA tens a la teva disposició els serveis d'interès:
USUARI ÚNIC: Sota un usuari únic, es té accés a tots els serveis de la Abogacía Española inclosos en el sistema.
SERVEIS UNIFICATS: Es compta amb una àrea personalitzada MI ABOGACÍA que aglutina en un únic espai els serveis d'interès. És un espai personalitzable perquè s'adapti a les preferències de cada usuari.