Observatoris Justícia Gratuïta

L'Observatori de Justícia Gratuïta és un informe anual elaborat per un equip multidisciplinari d'experts que analitza la situació de la Justícia Gratuïta i de l'Torn d'Ofici a Espanya.

Aquesta publicació s'ha consolidat en el món jurídic sobre la base de l'experiència acumulada en els nous estudis que s'han elaborat fins al 2014 i d'aportar, de forma homogeneïtzada i única a Espanya, les dades proporcionades pels 10 consells autonòmics i els 83 Col·legis d'Advocats.

CONSULTA L'INFORME INTERACTIU DE JUSTÍCIA GRATUÏTA 2022