baròmetres

El Consejo General de l'Advocacia encarrega amb periodicitat una sèrie d'estudis, denominats Baròmetres, pel qual es mesura l'opinió dels advocats (baròmetre intern) i de la societat (baròmetre extern) sobre la situació de l'Advocacia, la Justícia i altres assumptes relacionats.

Aquests estudis, realitzats per l'empresa Metroscopia mitjançant sondejos, van ja per la seva cinquena edició. A més, el 2009 es va realitzar un estudi denominat "La Justícia espanyola avaluada pels advocats", que va llançar resultats molt interessants. Es va tractar de l'enquesta més ambiciosa mai realitzada en el nostre país als integrants d'aquesta professió pel nombre de població: 5.243 advocats exercents.