Subcomissió d'Estrangeria i Protecció Internacional

President: Blas Jesús Imbroda Ortiz

La Subcomissió d'estrangeria i protecció internacional dóna suport a l'advocacia en l'exercici de el dret de defensa en l'àmbit d'estrangeria i protecció internacional, defensant el respecte als drets de la població migrant i asilats i refugiats, així entre les funcions i objectius a desenvolupar hi ha els següents:

  • Treballar en els protocols d'actuació de l'Advocacia.
  • Informar sobre les reformes legals en matèria d'estrangeria.
  • Impulsar i proposar reformes legals.
  • Donar suport al treball dels companys i companyes en la defensa dels drets dels estrangers.
  • Supervisar l'aplicació de la legislació en les diferents ciutats.
  • Promoure la signatura de convenis que facilitin als lletrats i lletrades la seva tasca de representació i defensa dels interessos dels seus representats.
  • Constituir-se en òrgan de referència de formació de lletrats i lletrades en aquest àmbit.
  • La celebració de la Trobada anual d'advocats d'estrangeria com a punt de reflexió i debat dels problemes de l'advocacia en aquest àmbit i de la defensa dels drets dels estrangers.
  • Col·laborar amb les institucions en defensa dels drets dels ciutadans estrangers, i en l'àmbit de protecció internacional, amb una col·laboració especial amb ACNUR.
  • Treballar en col·laboració amb les advocacies europees en el si de la CCBE, i impulsar accions en comú.
  • Treballar especialment en la preparació de l'advocacia per a defensa de les víctimes de tràfic d'éssers.
  • Treballar en la creació d'torn d'ofici especialitzat en matèria de protecció internacional.
  • Establir com a referència la pàgina web de abogacia.es dedicada a estrangeria.
  • Millora de l'accés dels advocats a la pàgina web de l'Ministeri de Treball.
  • Gestionar amb l'Administració per tal que es faciliti la feina dels advocats en les oficines d'estrangeria.
  • Implicació de l' Consejo General de la Abogacía Española en la celebració del dia mundial de refugiats.

MEMÒRIA de les principals activitats desenvolupades 

Principals enllaços:

 • Trobades Anuals de l'Advocacia d'Estrangeria i Asil
  • 23 Trobada Anual de Lleida (2013) >>>
  • 24 Trobada Anual de Bilbao (2014) >>>
  • 25 Trobada Anual de Màlaga (2015) >>>
  • 27 Jornades d'Estrangeria i Protecció Internacional (Granollers (2017) >>>
  • 28 Jornades d'Estrangeria i Protecció Internacional (Algesires 2018) >>>
 • Documentació
  • Protocols d'actuació en matèria d'estrangeria
   • protocols >>>
   • Arribades massives irregulars >>>
  • Informes
   • Convenció 1990 >>>
   • fronteres interiors >>>
   • Informe sobre esdeveniments de Melilla (2005) >>>
  • circulars
   • Circular sobre MENES >>>
   • expulsions exprés >>>
   • Circular STJUE 23 abril >>>

ALTRES ENLLAÇOS D'INTERÈS

GUIA D'ACTUACIÓ EN L'ASSISTÈNCIA JURÍDICA A SOL·LICITANTS DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL

ACNUR

CEAR

INTERMIGRA

OBSERVATORI DE LA JUSTÍCIA I DELS ADVOCATS DEL COL.LEGI D'ADVOCATS DE MADRID

COMISSIÓ D'ESTRANGERIA COL·LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA

MIGRAR AMB DRETS