Subcomissió de Dret Penitenciari

Presidenta:

Blanca Ramos Aranaz

Vocals:

 • José Luis Villar de la Riera
 • Càndida Fernández Bravo
 • Julián Cazorla Montoya
 • Mª Dolores García Salcedo
 • Carmen Valenzuela Hildalgo
 • Luis Velázquez González
 • Juan Domingo Valderrama Martínez
 • Jose Luis Varela Peral
 • Joan Ramon Puig Pellicer
 • Mª Àngels Montoya Benzal
 • Valentí Aguilar Villuendas
 • Carlos Arias López
 • Cristina García Aguado
 • Carles MacCragh Prujà
 • Rafael López Guarnido
 • Isabel Gómez Díez
 • Idoia Ojeda Díez
 • Juan Carlos Estévez Roses
 • Agustí Guillermo Santana
 • Faustino Barriguín
 • Carlos García Castaño
 • Jorge Postigo Rosa
 • Marta Soto Gil
 • Maria Escanciano García-Mirant
 • Germán Sánchez Díaz de Isla
 • Sonia Arce Goñi
 • Joan Carles Abeigón Vidal
 • Sara Costa Escudero
 • Andrés López Contreras
 • M. Luisa Diaz Quintero
 • Ginés Zamora Gil
 • Miguel A. Vieites Pujalte
 • Ana Arranz Sanz
 • David Burgos Marc
 • Cristina Acosta García

Activitats:

 • Relacions amb les diferents administracions, preferentment amb la Secretària General d'Institucions Penitenciàries.
 • Organització i celebració de Trobades anuals a nivell nacional sobre els Serveis d'Orientació i Assistència Jurídica Penitenciària. Aprovació i documentació de les conclusions adoptades en el mateix.
 • penitenciariSeguiment de les actuacions de la Coordinadora de la Prevenció contra la Tortura i de la proposta de model de Mecanisme de prevenció contra la tortura.
 • Actuacions encaminades a fomentar la creació dels SOAJP en Col·legis que no en tenen i disposen de Centre Penitenciari Penitenciari.
 • Formulació d'informes i proposta en matèria de dret penitenciari.
 • Participació a la Comissió d'Assistència Jurídica de l' Consejo General de la Abogacía Española, I en l'Observatori de la Justícia Gratuïta formulant recomanacions que afecten el servei de penitenciari.>
 • Realització de cursos i xerrades a diferents Col·legis sobre penitenciari

DOCUMENTACIÓ