Centraleta de Guàrdies Thumbnail

Centralita de Guardias

La centraleta de Guàrdies és un renovat servei de RedAbogacía que, a través de trucades de telèfon automatitzades, permet gestionar al Col·legi el cicle complet d'assignació d'un advocat o advocada a una assistència.

Aquest servei va sorgir com a iniciativa de el Col·legi d'Advocats de Badajoz i s'ha renovat en la seva totalitat dotant-li de major robustesa tècnica, garanties, escalabilitat i disseny multidispositiu. S'ha inclòs també una nova aplicació web de gestió millorada i modernitzada.

Es tracta d'un únic sistema que funciona com a punt de connexió entre els centres de detenció, els lletrats i el Col·legi. El Col·legi introdueix al sistema els llistats de guàrdies, configura paràmetres de localització i pot posteriorment revisar totes les trucades i assistències realitzades a través de la pròpia aplicació.

Avantatges

 COL.LEGI

  • centraleta de guàrdiaMÉS CONTROL: El Col·legi disposa de mecanismes de control fiables per vetllar pel bon funcionament de l'servei.
  • MÉS EFICAÇ: Es redueixen les incidències gràcies a un sistema de gestió d'incidents automatitzat: substitucions, indisponibilitats, urgència, etc.
  • MÉS CÒMODE I BARAT: A l'estar tota la gestió centralitzada i automatitzada. Compatible amb SIGA.
  • MÉS fIABLE Amb estructura tècnica més robusta i sòlida.

COL·LEGIATS

  • MÉS EQUITAT - A l'assegurar que se segueixen els criteris fixats d'assignació d'assistències, compensacions, principis d'equitat, etc.

CENTRES DE DETENCIÓ

  • MÉS SIMPLE - El procés es simplifica a una sola trucada a la centraleta de guàrdies.

CIUTADANS

  • MÉS CALIDESA I RAPIDESA - A l'simplificar el procés d'assignació.

Fitxa de el Servei

Fitxa Servicio_Centralita de Guàrdies

 

Comparteix: