Prevenció de Blanqueig de Capitals Thumbnail

Prevención de Blanqueo de Capitales

Aquest servei ajuda a complir amb les obligacions d'identificació que imposa la Llei 10/2010, de 28 d'Abril, de Prevenció de l'Blanqueig de Capitals i del Finançament de l'Terrorisme als advocats respecte dels seus clients.

Els advocats i advocades són subjectes obligats a efectes de la Llei 10/2010 (art 2) quan participin en la concepció, realització o assessorament d'operacions per compte de clients relatives a la compravenda de béns immobles o entitats comercials, la gestió de fons, valors o altres actius, l'obertura o la gestió de comptes corrents, els comptes d'estalvis o els comptes de valors, l'organització de les aportacions necessàries per a la creació, el funcionament o la gestió d'empreses o la creació, el funcionament o la gestió de fideïcomisos ( trusts), societats o estructures anàlogues, o quan actuïn per compte de clients en qualsevol operació financera o immobiliària.

A través d'un senzill formulari que s'emplena amb les dades de client, transcorregut XNUMX termini de temps que és inferior a una setmana, es torna un informe sobre persones políticament exposades (PEP en anglès) i persones i organitzacions de risc elevat basant-se la consulta de bases de dades de l'domini públic.

A través d'aquest mateix servei podeu fer arribar les vostres consultes en qüestió de Prevenció de Blanqueig de Capitals a l'Òrgan de Prevenció de Blanqueig de l'Advocacia (OPBA) d'aquest Consejo General.

Podeu obtenir més informació sobre el tema a través d'aquests dos enllaços:

Accés a l'àrea de l'Òrgan de Prevenció de Blanqueig de l'Advocacia (OPBA)

Accés a recursos d'Prevensión de l'Blanqueig de Capitals

Avantatges

  • Identifica al teu client amb una simple consulta.
  • Servei gratuït
  • Accés a bases de dades públiques amb informació actualitzada contínuament
  • Històric de consultes realitzades
  • Notificació per email de la disponibilitat de la informació sol·licitada a la plataforma
  • Assessorament per e-mail normativa de prevenció de capitals .

Fitxa de el Servei

FITXES-SERVEIS-RedAbogacia-BLANQUEIG-CAPITALS

Comparteix: