El Dret d'excepció, una perspectiva de dret comparat

El Dret d'excepció espanyol preveu tres estats (alarma, excepció i lloc). D'entre ells, l'estat d'alarma és el previst per fer front, entre altres supòsits, a les "crisis sanitàries, com ara epidèmies i situacions de contaminació greus".

Comparteix: