Comentaris a les mesures fiscals aprovades per fer front a l'impacte econòmic de l'covid-19

La irrupció de la pandèmia universal derivada de la difusió de l'COVID-19 o coronavirus ha impactat dramàticament (com un "cigne negre", expressió pròpia dels economistes per indicar l'arribada d'un factor totalment inesperat, d'un suposat exemplar de "força major "en la terminologia jurídica, d'un" act of God ", en l'expressió anglosaxona) en totes les activitats personals, socials i econòmiques de l'Món.
A Espanya, després d'una visió de l'arribada de virus com una cosa importat, forà (el que, sens dubte, va retardar l'adopció de mesures urgents) hem passat a un estat d'alarma (proclamat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. ( "Butlletí Oficial de l'estat", en endavant, BOE, de 15) i, seguidament, a l'adopció de mesures cada vegada més dràstiques, a mesura que la incidència negativa (especialment, econòmica) d'aquest virus s'anava amplificant.

Comparteix: