Breu estudi de les mesures adoptades durant l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Aquest treball únicament pretén servir d'introducció a número especial de la revista Gabilex sobre l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Per això hem fet una succinta explicació de l'estat d'alarma i de les mesures susceptibles de ser adoptades durant el mateix per a continuació repassar a manera gairebé d'enumeració les mesures que s'han adoptat en aquest cas concret cronològicament i sistemàticament. Finalment vam realitzar una menció a la rellevància de la suspensió de diversos terminis durant l'estat d'alarma.

Comparteix: