Enfocament de gènere en l'actuació lletrada

L'exercici de l'advocacia té un plus de responsabilitat perquè defensa els drets de les persones i la seva actuació té un impacte molt directe en les seves vides. Només des de la formació serem capaços d'identificar i eliminar els nostres propis prejudicis per no traslladar-los a la vida dels altres.

Cada vegada que en l'exercici de la nostra professió se'ns passen per alt circumstàncies que generen o han generat discriminació d'una dona, cada vegada que ens deixem portar per estereotips, estem privant als nostres clients del seu dret a accés a la justícia, perquè no hi ha justícia sense igualtat.

L'advocacia ha d'incorporar de manera efectiva en els seus plantejaments l'enfocament de gènere i fomentar així els canvis socials necessaris per revertir l'actual situació de desigualtat.

Per realitzar una adequada anàlisi inicial, per saber valorar aquesta necessitat, és per al que presentem aquesta Guia Pràctica, senzilla i didàctica que ens ajudarà en aquest camí de conscienciació i exercici de la igualtat en l'àmbit de l'advocacia i que per tant contribuirà al fet que la nostra societat sigui més justa i igualitària.

Comparteix: