Accés a la Justícia en matèria de drets ambientals

Una societat cada dia més ben informada i més compromesa està emergint davant l'innegable deteriorament de la salut del nostre planeta. L'Advocacia no pot, ni vol, quedar-se a l'marge front a aquest problema i per això aquesta guia pretén orientar els companys i companyes en l'àmbit de l'accés a la justícia i el dret ambiental

El coneixement per part de la nostra professió de les vies de defensa el medi ambient a través de les diverses jurisdiccions aplicables, és un pressupost clau per sostenir la protecció d'un medi adequat que asseguri la salut de les generacions actuals i futures, així com la resta de la biodiversitat de la planeta.

Comparteix: