Guia de Ciberseguretat i reputació online per a despatxos d'advocats

reputacióEls despatxos d'advocats són cada vegada més conscients de la importància de la comunicació a través de mitjans digitals, incloses les xarxes socials. la reputació online de l'despatx es converteix, així, en una mesura de l'opinió que els altres tenen de la marca al món digital. Les xarxes socials són un perfecte termòmetre perquè els despatxos puguin mesurar la seva reputació a la xarxa. Però al costat dels beneficis que això porta als despatxos, aquests també han de ser conscients dels possibles riscos derivats de la incursió en mitjans socials (correu electrònic, pàgina web, xarxes socials ...).

L'objectiu que persegueix la present guia és el de desenvolupar una anàlisi rigorosa dels conceptes d'identitat digital i reputació online en l'àmbit dels despatxos d'advocats des del punt de vista de la seguretat, generant coneixement pel que fa als riscos existents i aportant una sèrie de pautes d'actuació i recomanacions per a la gestió de la identitat i reputació online. Es publica en col·laboració amb l'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCEB).

Comparteix: