Detecció i defensa de víctimes de tracta

veEl 2015, el II Congrés de Drets Humans de la Fundació Abogacía Española es va dedicar a la detecció i la defensa de les víctimes de tracta, en què es va presentar aquesta Guia Pràctica. Les advocades i advocats hem de tenir la millor formació per assistir als que es troben en situació de greu vulnerabilitat.

És imprescindible per als professionals de l'Advocacia tenir eines que ens ajudin a detectar, per exemple, si la dona migrant que tenim davant demanant que se li tramiti un permís de residència o un revocació d'expulsió és una víctima de tràfic. Hem de saber preguntar a una persona bloquejada per la por i les amenaces i interpretar les seves respostes, barallar perquè els judicis de tracta es celebrin sempre amb un advocat que assumeixi la defensa de la víctima ... i tantes altres coses.

Comparteix: