Preguntes freqüents: ACA - La teva signatura electrònica professional

Des de la Autoritat de certificació de l'Advocacia s'emeten certificats electrònics qualificats d'autenticació de llocs web.
S'ha posat a disposició dels usuaris webs en què es pot comprovar com es visualitzen l'estat dels certificats
1. Certificat vàlid.
A través d'aquesta web https://sslactive.redabogacia.org pot visaualizarse un certificat actiu
2. Certificat expirat
A través d'aquesta web pot visualitzar un certificat caducat. https://sslexpired.redabogacia.org
3. Certificat revocat
A través d'aquesta web https://sslrevoked.redabogacia.org pot visualitzar un certificat en estat revocat.

les targetes ACA disposen d'un PIN d'activació i un PUK de desbloqueig que es van assignar en el moment d'emissió de l'certificat digital ACA.

Introduir el PIN d'activació tres vegades de forma errònia fa que la targeta es bloquegi.

La targeta es pot desbloquejar amb el codi PUK a través de l'eina de gestió de la targeta. Per a això, accedeixi a el programa "BIT4ID PKI Manager" i seleccioneu l'opció "Per desbloquejar el PIN". Es sol·licitarà que sigui introduït el PUK.

Si no es recorda del seu codi PIN ni PUK, poseu-vos en contacte amb el Col·legi d'Advocats perquè li facilitin una nova targeta ACA.

Inseriu la targeta ACA amb el certificat en lector

A través d'Microsoft Internet Explorer ha de seguir els següents passos:

Entreu al menú Eines, Opcions d'Internet i seleccioneu la pestanya Contingut.

Premi el botó de Certificats i accedeixi a la pestanya Personal.

Seleccioneu el certificat de què vol comprovar la caducitat, premi a Veure i se li mostrarà les dates Vàlid des de i Vàlid fins.

No, la signatura electrònica ACA, A l'tenir la consideració de signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat ha d'estar allotjat en Dispositiu Qualificat de Creació de signatura electrònica. En aquest cas, la targeta ACA, Que actua com Carn col·legial i en la qual es troba el seu certificat, té aquesta consideració.

La signatura electrònica ACA és signatura electrònica qualificada basada en un certificat Qualificat d'acord amb l'Articulo 25 de l'Reglament 910/2014, de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior

Sí, la signatura electrònica ACA a l'ésser una es firma electrònica qualificada basada en un certificat qualificat i té l'efecte jurídic equivalent a una signatura manuscrita

No, la signatura electrònica ACA, A l'complir els requisits de la signatura electrònica reconeguda (és a dir, que té la mateixa validesa que la signatura manuscrita) s'ha de generar en un dispositiu segur de creació de signatura, segons la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica. En aquest cas, la targeta ACA, En la qual es troba el certificat, és considerada un dispositiu segur de creació de signatura.

Si la signatura electrònica estigués instal·lada a l'ordinador es consideraria signatura avançada (no reconeguda), no tenint la mateixa validesa que la signatura manuscrita.

Més informació sobre la signatura electrònica

Si bloqueja la targeta per ficar mal més de 3 vegades el PIN. Feu servir el codi PUK per resetejar el PIN.

La targeta quedarà invalidada i haurà d'anar al seu col·legi perquè li creïn una nova targeta amb un nou certificat.

Si perd el seu certificat, notifiqui-com més aviat millor al seu col·legi perquè sigui revocat i el creuen un de nou.

Pot comprovar-ho el quadre de compatibilitats de la Targeta al següent link, en l'apartat

"Compatibilitat carnet ACA"

Descarrega't i instal·la el programari ACA

Pot trucar al nostre servei de suport a usuaris en l'91 150 mar o 10 03 gen