Aula de Drets Humans

Amb l'objectiu d'estendre el ús de l'enfocament de drets humans en l'atenció lletrada, des 2014 organitzem jornades de formació.  

Aquest projecte suposa un espai de col·laboració directa entre la Fundació advocacia, els 83 Col·legis d'Advocats de tot Espanya i diferents organitzacions de la societat civil. Per tal de fomentar el coneixement dels advocats i advocades sobre com fer una atenció jurídica eficaç a tots aquells col·lectius vulnerables de la societat.

Els temes que abordem a l'Aula de Drets Humans són els següents:

 • Drets de la gent gran.
 • Accés a la justícia en matèria de medi ambient.
 • Les persones amb discapacitat en els procediments judicials.
 • Actuació lletrada: detecció, identificació i protecció de persones víctimes de tràfic.
 • El paper de l'advocacia a la prevenció de la tortura. Article 174 del Codi penal i el comunicat de lesions.
 • La intervenció lletrada en la protecció internacional de persones refugiades a Espanya
 • Dret a l'Habitatge: Protecció davant de desallotjaments per a persones vulnerables. Actualitat sobre clàusules abusives en hipoteques. Elements bàsics a la nova Llei d'Habitatge Estatal.
 • Actuació lletrada davant dels delictes d'odi i de discriminació a Espanya.
 • Bon tracte a la infància en els procediments judicials.
 • Criteris d'admissibilitat davant del Tribunal Europeu de Drets Humans
 • Garanties processals de les persones detingudes

Veure pròximes Aules de Drets Humans