26 de març 2024

Comunicat de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta del Consejo General de l'Advocacia

El dia d'avui, 26 de març de 2024, s'ha reunit la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta i Funció Social del Consejo General de la Abogacía Española, presidida pel conseller i degà de Saragossa, Antonio Morán Durán, i el president del Grup de Treball del Torn d'Ofici en territori comú, Ildefonso Seller Rodríguez, conseller i degà de Badajoz.

En aquesta reunió, després d'analitzar la situació actual en què es troba el torn d'ofici al denominat territori comú, competència del Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, s'ha acordat fer el comunicat següent:

  1. Volem reiterar el contingut de la declaració institucional en defensa del torn d'ofici, del 15 de març de 2024 passat, que el Consejo General de la Abogacía Española, reunit en Ple, va aprovar per unanimitat. Declaració en què s'establia la necessitat urgent i inajornable d'actualització dels barems del torn d'ofici al denominat territori Ministeri de Justícia amb una triple premissa:
    • Una pujada que, si més no, s'adeqüi a l'evolució de l'IPC des de la darrera revisió, que va tenir lloc el 2018.
    • Una modificació que inclogui, de manera imprescindible, intervencions professionals que actualment no estan remunerades.
    • Que les dues mesures puguin adoptar-se de manera immediata, sense cap vinculació a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat.
  2. Hem d'assenyalar que, encara que esperem amb il·lusió, els propers 18 i 19 d'abril, la celebració a Valladolid de les Jornades de Justícia Gratuïta del Consejo General de l'Advocacia, les últimes notícies que hem conegut sobre la pròrroga dels Pressupostos Generals de l'Estat i l'oferiment per part del Ministeri d'una pujada salarial als funcionaris de Justícia del seu territori han causat, encara més, una profunda preocupació i la urgència de donar una ràpida solució a aquesta qüestió.
  3. En conseqüència, cal sol·licitar que en la propera i immediata reunió amb el Ministeri per poder abordar aquesta qüestió, que s'haurà de convocar abans de les citades Jornades de Valladolid, s'ofereixin solucions concretes que donin resposta a les demandes plantejades a la declaració institucional abans assenyalada .
  4. Finalment, cal manifestar l'absolut rebuig a la inadmissible demora en el pagament de les mensualitats endarrerides que van ser aprovades al Reial Decret de Subvencions del 12 de març passat. De cap manera, els professionals de l'advocacia poden admetre aquesta situació durant més temps i demanem que les qüestions tècniques que estan provocant aquesta situació siguin resoltes immediatament i s'adoptin les mesures que siguin procedents per evitar que es reiterin aquest tipus de situacions.

Comparteix: