Reclamació Accidents de Trànsit Thumbnail

Reclamación Accidentes de Tráfico

El Servei Reclamació Accidents de Trànsit permet als advocats i advocades la gestió automatitzada de les reclamacions de danys personals derivats d'accidents de circulació dels clients.

Aquest servei sorgeix fruit de l'conveni signat entre el Consejo General de la Abogacía Española i l'Associació Empresarial de l'Assegurança (UNESPA) i TIREA, empresa de desenvolupament de solucions tecnològiques. Ve a donar una resposta tècnica als professionals de l'advocacia perquè puguin treballar en un entorn segur de comunicacions amb les asseguradores a l'hora de presentar, en nom dels clients, les reclamacions corresponents.

La plataforma permet als advocats i advocades, des del seu despatx i prèviament identificats amb el certificat digital ACA, Realitzar de forma online comunicacions bidireccionals amb les Entitats Asseguradores agilitzant les reclamacions dels seus clients derivades de danys personals que siguin conseqüència d'accidents de circulació.

La plataforma constitueix una garantia de l'emissió i recepció de totes les comunicacions, expedint de forma automàtica els corresponents justificants de recepció i certificats signats digitalment, tant de la reclamació formulada amb tots i cada un dels documents aportats, com de la recepció de les comunicacions emeses per les entitats asseguradores.

Consultar asseguradores adherides a aquest servei http://www.unespa.es/convenios/convenio-colaboracion-consejo-general-la-abogacia-espanola-cgae-tirea-unespa/

Costos de el servei

Des de l'1 de febrer del 2023, el servei serà gratuït per als professionals de l'advocacia. Aquesta gratuïtat només afectarà les reclamacions iniciades i els certificats sol·licitats a partir dita data. Per tant, els costos derivats de reclamacions i certificats iniciats o sol·licitats amb anterioritat a l'1 de febrer de 2023 hauran de ser assumits seguint el procediment habitual.

Suport tècnic i ajuda

- Per incidències amb l'ús de l'aplicació, enviar correu a sau.lex@tirea.es
- Per incidències relacionades amb accés i certificats ACA accedir a: https://www.abogacia.es/site/aca/ayuda/contactanos/

Avantatges

  • Més còmode i eficient a l'tenir les reclamacions amb totes les entitats asseguradores centralitzades, automatitzades i homogeneïtzades en un únic lloc permetent la traçabilitat de totes les comunicacions.
  • més senzillesa amb una plataforma fàcil d'utilitzar amb gestió d'estats i criteris útils de cerca.
  • Més agilitat a el poder comunicar-se directament de forma bidireccional amb les entitats asseguradores en un servei disponible 24 x 7.
  • seguretat garantida oferta per l'ús d'una plataforma de comunicació securizada, amb identificació de les parts, que ofereix integritat i confidencialitat en les comunicacions complint el deure de secret professional i que atén els requisits de l'Reglament de protecció de dades de la Unió Europea.
  • compliment legislatiu La Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma de sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, modifica el Text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor, aprovat pel RD Legislatiu 8/2004 de 29 d'octubre establint en el seu article 7.1 l'obligació, amb caràcter previ a la interposició de la demanda judicial, de comunicar el sinistre a l'assegurador, demanant la indemnització que correspongui.

Funcionament de l'servei (videotutorials)

Aprèn amb aquests vídeos com accedir a la Plataforma i començar a utilitzar l'eina:

Aspectes generals de l'servei

Accés i signatura de l'contracte de prestació de servei

Inici de reclamació

Gestió de les reclamacions iniciades

Sol·licitud de certificat

Consulta de reclamacions tancades

Fitxa de el Servei

Ficha_Reclamacion-accidents-trànsit

 

Comparteix: