El meu compte (Adquirir bons per BuroSMS i SMS) Thumbnail

Mi cuenta (Adquirir bonos para BuroSMS y SMS)

Aquest servei li permet realitzar gestions com:
Compra de bons mitjançant targeta de crèdit, per al seu ús en serveis com e-Missatges
Consultar els moviment realitzats per data d'operació, concepte i un resum dels crèdits provisionats i disponibles

Avantatges:
Possibilitat de beneficiar-se dels preus per compra de paquets i comoditat de disposar de crèdits en el compte en modalitat prepagament, evitant haver de fer transferències econòmiques cada vegada que s'accedeix a el servei i evitant gastar més del que carregat en compte.

Bons

2019-Tarifes El meu compte

Comparteix: