Preguntes freqüents: Certificats

El Consejo General de la Abogacía Española és l'òrgan coordinador i executiu superior de la Abogacía Española i és portaveu del conjunt dels Il·lustres Col·legis d'Advocats d'Espanya, en tota classe d'àmbits, inclòs el de les entitats similars d'altres estats. Entre les seves funcions es troben les d'ordenar l'exercici professional dels col·legiats, facilitar la seva formació i vetllar pel prestigi de la professió.

El certificat d'incorporació constitueix un ingrés de l' Consejo General de la Abogacía Española d'acord amb el que preveu l'article 69.a) de l'Estatut General de l' Abogacía Española.

La quota d'incorporació anirà definida en funció de l'certificat d'incorporació que emet el Consejo General de l'Advocacia. Per a més informació pots adreçar-te a l'enllaç de Finestreta única advocats:

ANAR a finestretaunicaadvocats.org