07 de març 2022

Una Guia per defensar el dret a l'habitatge com a dret humà

La Fundació Advocacia ha presentat aquest dilluns la Guia pràctica d'“Eines Internacionals per a la defensa del dret a l'habitatge a Espanya en cas de desnonament”, un instrument per defensar millor particulars enfront de la pèrdua de l'habitatge habitual des d'una perspectiva de drets. Humans.

“L'accés a un habitatge digne és imprescindible per salvaguardar els drets dels col·lectius més vulnerables”, va assegurar a la presentació la presidenta del Consejo General de l'Advocacia, Victoria Ortega, que va assenyalar que per això "s'han adoptat per l'Estat mesures extraordinàries". La propera Llei d'Habitatge n'és una mostra més de la importància social i econòmica.

Atesa la importància d'aquest dret, des del 2016 les Aules de Drets Humans de la Fundació Advocacia celebren jornades sobre aquest assumpte, per formar els professionals de l'advocacia.

Fruit d´aquestes Aules és aquesta Guia elaborada per Javier Rubio, advocat del Centre d´Assessoria i Estudis Socials (CAES). “Un dret humà ha de tenir garanties legals”, va afirmar a la presentació. “Si no hi ha una via per reclamar un dret i que es faci realitat, es queda en una mera declaració”. I precisament l'habitatge “durant molt de temps ha estat exempt d'una regulació concreta i des de la bombolla immobiliària, a banda de ser un dret, és una mercaderia i hi conflueixen diferents interessos”.

La Guia pretén donar eines per defensar particulars, amb una atenció especial a les eines internacionals que obren “un ventall de possibilitats que sovint no solen ser coneguts”. "El paper de l'advocacia en el dret a la vivenda és fonamental avui dia", va assegurar Rubio.

La Guia es completa amb un repàs a la normativa disponible a les Observacions del Comitè DESC (Drets Econòmics, Socials i Culturals), les eines a l'àmbit de l'ONU i del Consell d'Europa, així com una sèrie d'annexos amb models d'ús .

La Guia es pot descarregar a la pàgina web del Consejo General de l'Advocacia.

GUIA EINES INTERNACIONALS PER A LA DEFENSA DEL DRET A L'HABITATGE EN CAS DE DESNONAMENT

Comparteix: