22 maig 2023

La UIBA ratifica el pressupost i els plans de cooperació a l'Assemblea Anual Ordinària

La Unió Iberoamericana de Col·legis i Agrupacions d'Advocats (UIBA), a la seva Assemblea Anual Ordinària, ha ratificat els informes de comptes de 2022 i ha aprovat el pressupost d'aquest any.

A l'Assemblea, celebrada a la seu del Consejo General de la Abogacía Española, van participar Victoria Ortega, Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; Carlos Andreucci, president de la UIBA; Urquiola de Palau de la Vall Lersundi, presidenta de la Unió Internacional d'Advocats (UIA), per reafirmar els programes de cooperació, i Eugenio Ribón, degà del Colegio de la Abogacía de Madrid, que va proposar un projecte de formació permanent d'estudis de grau i de postgrau.

En aquest acte es va ratificar l'informe de Presidència i Secretaria, es va presentar un programa de cooperació amb la Fundació Hermes per al desenvolupament de la carta de drets digitals d'Iberoamèrica i també es va fer el llançament del projecte amb la fundació peruana Ankawa per al seguiment sobre l'observatori de l'Estat de dret i de capacitació permanent per a Iberoamèrica.

A més, tal com ha detallat Carlos Andreucci, es va aprovar el suport a l'avenç de negociacions entre la Unió Europea i Mercosur; es van tractar informes de països membres com Mèxic, Cuba, Portugal, Brasil i Argentina per analitzar-ne la situació social, política i econòmica; i es va certificar, per unanimitat la incorporació dels nous col·legis d'advocats de Xile, analitzant l'exercici de l'advocacia en aquest país on es vol incloure una col·legiació legal obligatòria, derogada durant el govern militar de Pinochet.

“La UIBA té una agenda permanent perquè la diversitat de problemes iberoamericans ens obliga a estar en contacte directe amb cadascuna de les escoles a cadascun dels països, per vigilar l'Estat de Dret en la divisió de poders i com es garanteixen els drets ciutadans”, afirma el president de la UIBA.

Comparteix: