22 abril 2024

La Justícia europea avala que es limiti l'exoneració de deutes públics a Espanya

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha avalat que es pugui limitar l'exoneració de deutes amb organismes públics com l'Agència Tributària o la Seguretat Social, i dóna als Estats membres aquesta facultat “si aquesta exclusió està degudament justificada segons al dret nacional”.

El tribunal europeu així ho ha estimat en la resposta a la qüestió prejudicial plantejada per la Audiencia Provincial d'Alacant, en un assumpte en què dues persones físiques, declarades judicialment insolvents, van demanar que també se'ls condonés el deute fiscal de 192.366,21 euros amb l'Agència Tributària, la qual es va oposar en considerar-lo un “crèdit públic privilegiat procedent d'una derivació de responsabilitat”, tal com indica la interlocutòria.

"La normativa espanyola en matèria d´exoneració de deutes ha evolucionat des del 2015", explica Francisco Ortigosa, advocat de la parella de socis. “Al Text Refós de la Llei Concursal (TRLC) del 2020 es regulava que el deute públic no es podria exonerar, però molts jutjats van considerar que el legislador hauria comès un excés ultra vires, sobretot quan ja hi havia una sentència de 2019 del Tribunal Supremo que sí que permetia l'exoneració amb certes limitacions”, apunta Ortigosa.

Els magistrats del TJUE apunten que l'exoneració es considerarà si està “degudament justificada”. Una justificació que, segons detalla el lletrat, “sí apareix al preàmbul de la Llei 16/2022, que tenia per objecte garantir la transposició de la Directiva europea sobre exoneració de deutes”, on es considera que les excepcions es basen “en l'especial rellevància de la seva satisfacció per a una societat justa i solidària, assentada al Estat de Dret (com els deutes per aliments, dret públic, els derivats d'il·lícit penal o fins i tot els deutes per responsabilitat extracontractual)”.

Des del 2022, l'exclusió del crèdit públic en l'exoneració de passius a Espanya té un màxim de 10.000 euros en els deutes amb Hisenda i 10.000 euros més amb la Seguretat Social. Per als primers 5.000 euros l'exoneració és total, i al segon tram fins als 10.000 euros es podrà condonar fins al 50%.

Amb aquest pronunciament de l'alt tribunal europeu, s'aclareix l'aplicació de la norma a Espanya, ja que potencia l'autonomia dels estats membres en matèria concursal. Tot i això, Francisco Ortigosa considera que en aquest assumpte sí que es podria aconseguir l'exoneració perquè "es va sol·licitar l'any 2021, quan encara, la norma no justificava els motius pels quals el deute públic no podia ser objecte d'exoneració".

En qualsevol cas, Ortigosa assenyala que caldrà esperar la sentència de la Audiencia Provincial d'Alacant que "marcarà el camí d'altres jutjats nacionals a l'aplicació d'aquesta sentència del tribunal europeu, perquè els interessos en joc dels particulars, Hisenda i Seguretat Social són elevadíssims, són centenars de milions d'euros".

Comparteix: