21 febrer 2024

Gemma Jones, advocada de Guinea Equatorial: “Prohibir un advocat donar la vènia és una aberració jurídica”

L'advocada Gemma Jones ha estat inhabilitada per exercir la seva professió a Guinea Equatorial per mostrar-se crítica a les xarxes socials amb el sistema judicial i social del seu país. Dirigeix ​​el despatx JONES & SACRISTÁN, especialitzat en la defensa dels Drets Humans i la consultoria de negocis, i ha hagut de deixar el seu país perquè se sentia amenaçada.

El mes de novembre passat, a través d'un vídeo de TikTok, Jones va denunciar la manca d'independència judicial posant de manifest les deficiències del sistema. I més tard des del Col·legi d'Advocats de Guinea Equatorial, a una Junta de Govern, li van indicar que rebria una sanció “per ordre de la superioritat”.

Després d'aquesta reunió en un entorn intimidatori, Gemma Jones va sentir que la seva vida corria perill i es va veure obligada a abandonar el país. I ara, després de la comunicació de la seva inhabilitació, parlem amb la lletrada, que es troba actualment a Madrid.

Quina és la situació judicial a Guinea-Equatorial?

L?entorn és molt repressiu perquè l?Administració de Justícia no funciona bé. Encara no s'ha implementat una carrera judicial efectiva; hi ha una llei aprovada, però la designació dels membres del poder judicial, magistrats, secretaris, etc. se segueix fent per nomenament. Això fa que la qualitat de la justícia estigui minvada.

Quines pressions i intimidacions ha patit?

Al despatx hem estat sotmesos a diferents advertiments verbals per la nostra activitat en xarxes socials, que és on efectuem les denúncies. Les fan figures de comandament amb autoritat per executar qualsevol tipus d'ordre. Abans que jo viatgés a Espanya, vaig entendre que la meva vida corria perill.

A Guinea Equatorial és molt difícil dedicar-se als Drets Humans perquè el compromís que té el país només és formal, en realitat les víctimes no tenen capacitat per alçar la veu. Nosaltres hem aparegut com una punta de llança per fer veure l'administració pública i les institucions locals que aquest compromís ha de ser real i ha d'anar més enllà que la mera circumscripció d'instruments internacionals i diferents normatives.

Com recorrerà la inhabilitació?

A nivell local s'ha interposat un escrit de queixa que no ha estat contestat pel Ministeri de Justícia, Culte i Institucions Penitenciàries, ministeri tutor del Ilustre Colegio de Abogados de Guinea Equatorial. Tampoc no s'ha contestat el recurs de reposició contra la sanció disciplinària. No esperem implementar una altra iniciativa perquè és molt difícil que hi hagi una resposta ràpida o voluntat institucional d'aclarir aquesta situació. Les ordres vénen des de dalt, així se'ns ha dit i ho veiem molt complicat.

A nivell internacional estem establint contactes amb diferents organismes institucionals que han mostrat interès per la gravetat del cas. La inhabilitació hi és, però prohibir a un advocat donar la vènia per impedir que la resta dels advocats assumeixin i continuïn amb la defensa dels drets fonamentals és una aberració jurídica que estem intentant revocar.

 Quins són els plans? Penseu tornar al vostre país?

A nivell personal el meu pla és protegir-me, cuidar-me i posar-me en valor. Ha estat una situació molt dura, amb molta tensió, perquè a més havia de pensar en tot l'equip, que fa un esforç enorme per mantenir els estàndards de qualitat del despatx, i havia de protegir-lo.

A nivell professional, vull seguir visibilitzant la meva situació amb les institucions que estiguin disposades a col·laborar, amb els companys activistes, els defensors de Drets Humans, els periodistes… La darrera finalitat és aconseguir la revocació de la sanció i tornar al meu país amb garanties que m'assegurin poder treballar sense represàlies físiques contra la meva integritat. No puc tornar a qualsevol preu.

A llarg termini continuaré lluitant perquè la República de Guinea Equatorial adopti un compromís material que protegeixi els defensors dels Drets Humans, perquè hi hagi millors condicions de treball.

Què ha de passar perquè torni?

El procés disciplinari sancionador ha estat incoat de manera arbitrària i fraudulenta. En algun moment les institucions equatoguineanes han d'entendre que les conseqüències podrien repercutir a nivell internacional a la marca Guinea Equatorial i motu proprio decidir revocar-la. No creiem que passi per un procés legal. No som davant d'un cas de deontologia professional, no sóc un criminal, és simplement una sanció adoptada perquè no combrego amb una ideologia política i em sento perseguida per l'exhibició pública d'una ideologia.

Com l'ha ajudat l'Observatori de l'Advocacia a Risc?

L'Observatori fa una feina increïble, són especialment reactius davant la comunicació d'un cas de risc i han estat extremadament col·laboradors, sensibles i han empatitzat des del minut u amb la meva situació. Han ajudat a visibilitzar la situació a què estem sotmesos els advocats a Guinea Equatorial i s'han postulat com un interlocutor vàlid per sol·licitar la revocació immediata de la sanció, juntament amb el Consejo General de la Abogacía Española i el Colegio de la Abogacía de Madrid. Només tinc paraules d'agraïment.

Comparteix: