04 abril 2024

Experts en Justícia Gratuïta elaboren les recomanacions per a l'Observatori anual de l'Advocacia

El comitè d'experts de l'Observatori de Justícia Gratuïta s'ha reunit aquest dijous per estudiar com millorar aquest servei i elaborar les recomanacions que es presentaran davant del Ministeri de Justícia, Consejo General del Poder Judicial i la resta doperadors jurídics.

Les recomanacions del comitè d'experts són incloses anualment a l'Informe de l'Observatori de la Justícia Gratuïta, que elabora cada any el Consejo General de la Abogacía Española, amb les dades aportades pels 83 Col·legis de l'Advocacia. Aquest any arribarà a la seva divuitena edició.

A la reunió, presidida per la presidenta del Consell, Victoria Ortega, van participar Antonio Morán, president de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta i Funció Social del Consell, Mª Rosario Martínez García, subdirectora General de Col·laboració Institucional per al Servei Públic de Justícia, Barbara Bande López, fiscal de la Secretaria Tècnica del Ministeri, Mª del Mar Gutiérrez Puente, lletrada del Gabinet Tècnic del Consejo General del Poder Judicial, Mª Luz Puerto Mendoza , tècnica de l'àrea de Seguretat i Justícia del Defensor del Poble, Manuel Fernández-Monzón de Mendívil, advocat de l'Estat, Cristina Sancho, presidenta de la Fundació Aranzadi-La Ley, Inmaculada García González, presidenta de la Comissió de JG i TO del Consejo General de Procuradors, Óscar Moral Ortega, assessor Jurídic del CERMI, Javier Martín García, secretari General del Consell, Blas Jesús Imbroda Ortiz, president de la Subcomissió d'Estrangeria i Protecció Internacional del Consell, Fernando Rodríguez Santocildes, president de la Subcomissió de Violència sobre la dona del Consell, Blanca Ramos Aranaz, presidenta de la Subcomissió de Dret Penitenciari, Ildefonso Seller Rodríguez, president del Grup de Treball del Torn d'Ofici en territori comú, Marta Martínez Gellida, presidenta del Consell, Federico Fernández Rodríguez, president del CADECA, Salvador González Martín, responsable del Torn d'Ofici del CADECA, Mª Sol Cuevas Gama, responsable del Torn d'Ofici del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Arcadio García Montoro, de Capital Radio i Luis Javier Sanchez, d'Economist & Jurist

L'any passat, al XVII Informe de l'Observatori, el comitè d'experts va recomanar, entre altres coses, una millora de les condicions en què els lletrats i les lletrades presten aquest servei.

L'Observatori de la Justícia Gratuïta a Espanya és la principal referència documental del sistema públic de Justícia que es gestiona a través dels Col·legis de l'Advocacia i que ha col·locat Espanya com una de les referències principals en el context europeu.

Comparteix: