13 febrer 2024

El Consell es reuneix amb les associacions de lletrats per traçar les prioritats de la futura llei d'assistència jurídica gratuïta

D'esquerra a dreta: Antonio Morán, president de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta del Consejo General de la Abogacía Española; Borja Vargues, secretari general tècnic de la Abogacía Española; Àfrica Calleja i Virginia Cruz, de l'Associació de Lletrats per un Torn d'Ofici Digne (ALTODO); Marina Verón i Alicia Vega de la Confederació Espanyola d'Advocats del Torn d'Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta (CEAT), i Ángeles Chinarro i Alba Pérez de l'Associació Lliure d'Advocats (ALA).
D'esquerra a dreta: Antonio Morán, president de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta del Consell; Borja Vargues, secretari general tècnic del Consell; Àfrica Calleja i Virginia Cruz, d'ALTODO; Marina Verón i Alicia Vega de CEAT, i Ángeles Chinarro i Alba Pérez d'ALA.

representants del Consejo General de l'Advocacia han mantingut avui una reunió de treball amb les principals associacions del sector per escoltar les propostes en relació amb la reforma de la futura Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta. Com ja va anunciar el secretari d'Estat de Justícia, Manuel Olmedo, a la darrera jornada sobre el RDL 6/2023 organitzada pel Consell, és intenció del Ministeri la inclusió d'una nova llei dins del pla anual normatiu de 2024.

Moltes d'aquestes propostes en què treballa el Consell ja figuraven a les conclusions que es van aprovar al XIII Congrés Nacional de l'Advocacia, celebrat el passat mes de maig, en què també van participar representants d'aquestes mateixes associacions. Tot i això, el Consell ha volgut actualitzar les propostes i incorporar aquells aspectes que no es van tractar amb prou detall en les sessions celebrades durant el desenvolupament del congrés nacional. També s'ha proposat establir un calendari de treball per poder treballar de manera conjunta a la futura llei d'Assistència Jurídica Gratuïta.

La reunió ha estat encapçalada pel president de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta i Funció Social del Consell, Antonio Morán, i hi han participat representants de l'Associació de Lletrats per un Torn d'Ofici Digne (ALTODO), l'Associació Lliure d'Advocats (ALA), i la Confederació Espanyola d'Advocats del Torn d'Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta (CEAT).

Les propostes formulades per les associacions professionals vénen a sumar-se a les que ja estan sent confeccionades pels 83 Col·legis de l'Advocacia i pels Consells Autonòmics per recollir tots els punts de vista i integrar les singularitats del servei a tots els territoris.

Comparteix: