logo aca

Normativa Certificats per a proves de ACA

Des de la Autoritat de Certificació de l'Advocacia es disposa d'una PKI de proves que emet certificats de proves seguint la mateixa estructura que els certificats ACA. Se entregarán de forma prioritaria certificados de la PKI de pruebas pudiendo entregarse también certificados de la PKI de producción con datos demo para pruebas en entornos de producción.

Finalitat

La finalitat i l'ús d'aquests certificats són per poder realitzar proves tècniques de funcionament o de simulació d'ús en entorns de proves.

Condicions i Normes d'ús dels certificats de proves de ACA

La sol·licitud d'un certificat de proves implica l'acceptació de que l'Autoritat de Certificació de l'Advocacia no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut de l'certificat de proves, l'actualització dels mecanismes de validació ni sobre l'ús que es pugui fer de la mateixa.

De la mateixa manera no es garanteix la unicitat de l'certificat, es podran mantenir còpia de la clau privada i en cap cas es garanteix l'ús exclusiu d'ell mateix pel sol·licitant.

Estructura i tipus de certificats

Es podran sol·licitar certificats de proves en format programari i targeta criptogràfica de tots els tipus de certificats que emet l'Autoritat de Certificació de l'Advocacia.

El contenido del certificado serán datos de pruebas no constando ningún dato de carácter personal ni realizándose ningún tipo de verificación de identidad o registro.

Los certificados emitidos con la jerarquía demo podrán ser personalizados, los certificados de la jerarquía de producción se entregarán con los datos de pruebas establecidos por el Ministerio.

Sol·licitud de certificats

Es realitzarà la sol·licitud al compte servicios.itcgae@redabogacia.org

S'ha d'indicar el motiu de la sol·licitud, el tipus de certificat i les dades de prova a incloure en el mateix.

El lliurament es realitzarà per correu electrònic o postal.

ACA es reserva el dret d'emetre o no el certificat.

Revocació de certificats

Serà decisió de ACA revocar els certificats sense previ avís a l'usuari no es podrà exigir cap tipus de responsabilitat pels perjudicis que pogués causar.

Validació de certificats

Es seguiran mecanisme de validació de CRL i OCSP.

Descàrrega Certificats

Premi aquí per descarregar-la Jerarquia ACA de demo.