logo aca

Autoritat de Certificació de l'Advocacia

Com a entitat independent i reconeguda per tots els agents socials per acreditar la condició d'advocat i advocada, el Consejo General de la Abogacía Española es constitueix l'any 2003 com a prestador de serveis de certificació davant del MITYC sota el nom “Autoritat de Certificació de l'Advocacia” (ACA).

funcions de ACA

  • Acreditar la condició del professional de l'advocacia a Internet.
  • Controlar l'emissió i la gestió de certificats digitals plenament vàlids d'acord amb el que disposa la Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança que deroga la Llei de Firma Electrònica 59/2003, de 19 de desembre; ia una política i pràctiques específiques.
  • Constituir els Il·lustres Col·legis de l'Advocacia d'Espanya en autoritats de registre, fet que implica formació per a l'emissió, la revocació i la suspensió de certificats digitals, dotació de dispositius criptogràfics amb xip, control logístic i auditoria de procediments.
Consejo General de la Abogacía EspañolaCIF: Q2863006I
Adreça: C/ Passeig de Recoletos, 13 – 28004 Madrid
Telèfon: 91 523 25 93
Correus Electrònics:- Informació ACA: info@acabogacia.org
– Suport tècnic: soporte.tecnico@redabogacia.org