logo aca

Fes tràmits amb l'Administració Pública

 

lector-ACASimplifica la burocràcia:

 • sense desplaçar-te
 • sense cues
 • sense horaris
Pots utilitzar la targeta amb certificat ACA per accedir a molts serveis de l'Administració. destacamos:
 • LexNET
 • Certificat d'Antecedents Penals
 • Certificat de Naixement
 • Certificat de Matrimoni

Agència Tributària

 • Declaració de la Renda
 • IVA (Trimestral / Anual)
 • Xarxa de municipis
 • sol·licitar ajornaments
 • Sol·licitar i recollir certificacions tributàries
 • Participar en subhastes
 • Descarregar models i formularis
 • Presentar i consultar declaracions
 • consultar deutes
 • Apoderar i atorgar representació
 • Presentar documentació relacionada amb una notificació rebuda de l'AEAT

Seguretat Social

 • Informe Vida Laboral
 • Bústia de notificacions
 • Sol·licitud d'informe de vida laboral
 • Sol·licitud canvi de domicili
 • Informe de dades identificatives i de domicili
 • Situació de cotització / deute treballadors
 • Sol·licitud de domiciliació en compte
 • Sol·licitud canvi de base de cotització (Autònoms)
 • Devolució de quotes
 • Com va la meua prestació?
 • Informe d'alta laboral a data concreta
 • Assignació de número de la Seguretat Social

Ministeri de treball (Redtrabaja)

 • Enviament de les dades de certificat d'empresa dels teus treballadors contractats, quan finalitzi o es suspengui o redueixi la seva relació laboral.
 • Tràmits relatius a prestacions
 • Publicar i gestionar ofertes d'ocupació